Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Submitted by Ban biên tập HĐND Tỉnh on 15 March 2018
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
221/HĐND-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Dung lượng
221.signed.pdf 156.61 KB