Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Tin tức sự kiện

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh

Sáng ngày 21/10/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ hai mươi, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị

Tin tức sự kiện

Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Chiều ngày 18/9/2020, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ mười chín (kỳ họp chuyên đề) để bầu bổ sung chức danh hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND có tính cấp bách, phát sinh giữa 2 kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh

Tin tức sự kiện

Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề năm 2020

Thực hiện Chương trình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2020. Từ ngày 09-11/9/2020 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg

Subscribe to Tin tức sự kiện