Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Tin tức sự kiện

Thường trực HĐND tỉnh họp rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh

Ngày 01/12/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2020 để rà soát một số nội dung công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

Tin tức sự kiện

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát về tình hình hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020

Trong các ngày 10-11/11/2020 và ngày 13/11/2020, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát trực tiếp đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh; UBND huyện Hữu Lũng, UBND thành phố Lạng Sơn; 05 Hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn

Tin tức sự kiện

Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh giám sát về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát

Trong hai ngày 29, 30/10, đoàn Giám sát của Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Kim Vân, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tình hình, kết quả tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Đình Lập và huyện Tràng Định

Subscribe to Tin tức sự kiện