Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020

Sáng ngày 13/8/2020, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Phó trưởng Ban chuyên trách các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Tài chính; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND tỉnh.

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận và cơ bản đồng tình đối với báo cáo đánh giá việc tổ chức kỳ họp thứ mười bảy và kỳ họp thứ mười tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, công tác chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy định; tại kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh đã thông qua 14 nghị quyết, cho ý kiến vào 26 báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, 14 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, có 42 lượt ý kiến phát biểu thảo luận về các lĩnh vực; tại kỳ họp thứ mười tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh đã thông qua 05 nghị quyết về công tác cán bộ. Phiên họp đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về kiểm tra việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề xuất của các Ban HĐND tỉnh về phiên họp Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình các nội dung về kinh tế - xã hội; dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

140820-3.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp (QK)

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc phối hợp chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại các kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVI. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện một số nội dung: Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các cơ quan, đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong công tác chuẩn bị các nội dung kỳ họp; đồng thời tiếp tục thực hiện tiếp xúc cử tri có chất lượng, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Giao Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với các Ban HĐND tỉnh rà soát, đề xuất nội dung, thành viên, lựa chọn đối tượng kiểm tra chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh trong quý IV/2020 phù hợp, hiệu quả; tiếp tục rà soát, đề xuất phân công nhiệm vụ cho đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo theo quy định.

Kim Chi