Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Submitted by Tổng biên tập on 16 March 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
117/HĐND-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành