Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Submitted by Tổng biên tập on 3 February 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
34/GM-HĐND
Ngày ban hành
Ngày ban hành