Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Liên hệ

Submitted by Ban biên tập HĐND Tỉnh on 19 January 2018

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 0205 3813 578 – Fax: 0205 3815 881 ; Email : hdnd@langson.gov.vn