Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập HĐND Tỉnh on 19 January 2018

1

Lãnh đạo Văn phòng

Điện thoại

Hoàng Bích Nhung - Phó Chánh Văn phòng

3813 484

Hoàng Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng

3811 061

 

Lộc Minh Hiệp - Phó Chánh Văn phòng

3812 933

2

Phòng Tổng hợp

 
 

Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng

3882 555

 

Vương Đắc Huy - Phó Trưởng phòng

3812 720

 

Hoàng Thị Hậu - Chuyên viên

3812 184

 

Nguyễn Đình Tuân - Chuyên viên

3812 184

 

Dương Tùng Lâm - Chuyên viên

3812 184

 

Vương Lê Hoàng - Chuyên viên

3811 484

 

Chu Thị Kim Chi - Chuyên viên

3811 484

 

Lương Đình Linh - Chuyên viên

3811 484

 

Đinh Thị Phương - Chuyên viên

3811 484

3

Phòng HC-TC-QT

 
 

Phạm Đức Toàn - Trưởng phòng

3813 548

 

Nông Quốc Khánh - Phó Trưởng phòng

3812 720

 

Triệu Thị Bích Liên - Chuyên viên

3814 658

 

Phạm Thu Hằng - Kế toán

3813 547

 

Hà Ngọc Diệp - Văn thư

3813 578

 

Fax

3815 881