Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Căn cứ quy định của pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra năm 2020.

Trong năm, Ban đã chủ trì thực hiện giám sát 04 chuyên đề, khảo sát 03 chuyên đề thuộc các lĩnh vực phụ trách đối với 18 sở, ngành và UBND các huyện, thành phố; ngoài ra, Ban tiến hành 01 cuộc giám sát các kiến nghị sau giám sát của Ban. Qua giám sát, khảo sát Ban đã báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế và đề xuất, kiến nghị 55 nhóm vấn đề đến các cấp, các ngành. Hầu hết các kiến nghị đều được UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tổ chức thực hiện và có nhiều nội dung được giải quyết hiệu quả. Tham gia các hoạt động chuẩn bị cho 06 kỳ họp HĐND tỉnh (trong đó có 04 kỳ họp chuyên đề) và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Được sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, trong năm 2020, Ban chủ trì, phối hợp thẩm tra 02 báo cáo và 02 tờ trình, dự thảo nghị quyết. Tích cực tham gia các hoạt động của Thường trực, các Ban, các sở ngành liên quan...

120121.jpg

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Văn Quan

 

Năm 2021, Ban Dân tộc tiếp tục chủ động phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt các kỳ họp HĐND tỉnh theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh; xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021; chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực dân tộc; báo cáo kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ và các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước do Thường trực HĐND tỉnh phân công; xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát theo Chương trình giám sát đã đề ra; thực hiện nghiêm túc công tác chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh, các hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri theo quy định,...

Kim Chi