Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Cao Lộc tiếp xúc cử tri tại xã Bảo Lâm

Sáng ngày 12/6/2020, đồng chí Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND huyện Cao Lộc đã thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 tại xã Bảo Lâm, huyện cao Lộc.

Tham dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Cao Lộc, lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm, thị trấn Đồng Đăng và cử tri trên địa bàn xã Bảo Lâm, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Tại Hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Cao Lộc đã thông báo với cử tri nội dung, thời gian tiến hành kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh, HĐND huyện Cao Lộc; báo cáo kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh; đồng thời lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh và HĐND huyện Cao Lộc.

Cử tri trên địa bàn xã Bảo Lâm và thị trấn Đồng Đăng kiến nghị các ngành chức năng có biện pháp xử lý, giải quyết các nội dung về công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường các hộ dân cư trên địa bàn xã Bảo Lâm liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hữu Nghị-Bảo Lâm; về hỗ trợ, xây dựng nhà văn hóa thôn Pò Nhùng; về tình hình thực hiện công tác vệ sinh môi trường của HTX Đồng Tâm trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng; về đề nghị giao cho UBND thị trấn Đồng Đăng quản lý, sử dụng sân vận động thị trấn Đồng Đăng; đề nghị cải tạo, nâng cấp chợ thị trấn Đồng Đăng; kiến nghị triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Đại diện UBND xã Bảo Lâm, thị trấn Đồng Đăng, các cơ quan chức năng huyện Cao Lộc tiếp thu và trả lời một số kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Tham gia phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh ghi nhận, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri về một số vấn đề liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và tình hình, kết quả triển khai chương trình mô hình trường học mới (VNEN) trên địa bàn tỉnh.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Cao Lộc đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

VH