Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 11/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; ngày 14/01/2021 Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đảng viên Chi bộ.

Báo cáo viên thông báo những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.JPG

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được thông báo những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, gắn với Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ IV. Các văn kiện Đại hội đã được báo cáo viên tuyên truyền theo tinh thần đổi mới, tập trung vào các nội dung chính, những điểm mới và các giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại Chi bộ, đồng thời giải đáp những vấn đề đảng viên quan tâm.

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đó có Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII được Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2021. Sau Hội nghị, các đảng viên tham gia học tập nghị quyết sẽ viết bài thu hoạch cá nhân; đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở cơ quan, chi bộ và trách nhiệm của cá nhân để tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, đưa nghị quyết Đại hội vào thực tiễn công tác và cuộc sống.

Quốc Khánh