Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các cơ sở giáo dục từ năm 2018 - 2020, tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2020, ngày 12/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học (TTB, ĐDDH) tại các cơ sở giáo dục từ năm 2018 đến năm 2020, tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo báo cáo, tính đến ngày 31/12/2019, toàn tỉnh hiện có 692 đơn vị, trường học; số lượng học sinh, sinh viên năm học 2019- 2020 là 199.216, trong đó cấp mầm non 56.068; tiểu học 71.743; trung học cơ sở 44.510, trung học phổ thông 22.876 , giáo dục thường xuyên 2.930 và trường chuyên nghiệp 1.089; đội ngũ, hiện toàn ngành có 20.663 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Trong đó: Cán bộ quản lý 1.726; giáo viên: 14.779; Nhân viên: 4.158.  

Tổng số phòng học: 7.776  phòng, trong đó có 5.506 phòng kiên cố chiếm 70%, 2.026 phòng bán kiên cố chiếm 26%, 244 phòng tạm chiếm 4%. Số phòng học bộ môn, toàn tỉnh có 963 phòng, trong đó: kiên cố có 785 phòng chiếm 81%; bán kiên cố có 161 phòng chiếm 16%; 17 phòng tạm chiếm 3%. Số trường có đủ phòng học bộ môn còn ít, các điểm trường không có phòng học bộ môn. Tổng số phòng học phục vụ học tập 983 phòng, trong đó: kiên cố có 652 phòng chiếm 66%; bán kiên cố có 268 phòng chiếm 29%, còn 63 phòng tạm. Tổng số phòng hành chính quản trị 3.673 phòng, trong đó: kiên cố có 2.532 phòng chiếm 68,9%; bán kiên cố có 905 phòng chiếm 24,7%; phòng tạm có 236 phòng chiếm 6,4 %. Việc cung ứng, quản lý, sử dụng TTB, ĐDDH nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân; quá trình triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định pháp luật; công tác bảo quản, khai thác, sử dụng TTB, ĐDDH tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn sau khi được đầu tư mua sắm được quan tâm, chú trọng thông qua việc ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn về quy trình quản lý, sử dụng các thiết bị dạy học; công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá việc mua sắm TTB, ĐDDH trong thời gian qua được quan tâm thực hiện; việc sử dụng TTB, ĐDDH đã góp phần tạo điều kiện cho giáo viên phát huy năng lực chuyên môn, tránh tình trạng dạy chay, học chay, tạo hứng thú cho học sinh…

150620-2.jpg

Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc tại  Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Tuy nhiên, một số đơn vị cơ sở vật chất được đầu tư lâu năm đã xuống cấp nên Phòng bảo quản thiết bị dạy học còn ẩm thấp, việc sắp xếp chưa khoa học, khai thác sử dụng TBDH chưa thường xuyên; cập nhập hệ thống sổ theo dõi chưa kịp thời. Đội ngũ nhân viên thiết bị, thí nghiệm thiếu về số lượng; một số loại hóa chất hết hạn nhưng vẫn sử dụng; vẫn còn thiết bị được cung ứng chưa phát huy hết công năng sử dụng.

 Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nông Văn Thảm đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành trong triển khai thực hiện công tác cung ứng, quản lý, sử dụng TTB, ĐDDH tại các cơ sở giáo dục từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung quan tâm, chỉ đạo, hằng năm xây dựng kế hoạch mua sắm phù hợp với nhu cầu thực tiễn; nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu các nhà trường trong việc thực hiện rà soát, đăng ký nhu cầu mua sắm TTB, ĐDDH; quan tâm công tác bảo quản, bảo dưỡng TTB, ĐDDH; lựa chọn nhà đầu tư cung ứng TTB, ĐDDH phù hợp đảm bảo chất lượng; tăng cường công tác phối hợp với UBND các huyện, thành phố; khai thác, sử dụng các nguồn vốn lồng ghép hiệu quả.

Hoàng Thị Hậu