Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI

Sáng 24/6/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức và phối hợp thẩm tra 01 báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; 01 tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án rà soát, điều chỉnh ranh giới ba loại rừng tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030.

Các đại biểu đã thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến thẩm tra, đánh giá về công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc được nêu trong các báo cáo như: cần làm rõ thêm hiệu quả của các chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và xây dựng mô hình giảm nghèo theo Chương trình 135; chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục đối với học sinh vùng dân tộc thiểu số,…. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến đóng góp đối với đối với tờ trình và dự thảo nghị quyết đề nghị chỉnh sửa số liệu để rõ hơn việc điều chuyển tăng, giảm ba loại rừng. Những ý kiến đóng góp được các cơ quan trình tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo về thể thức, nội dung, thời gian theo quy định để trình kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kim Chi