Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh công bố quyết định về công tác tổ chức, cán bộ

Sáng ngày 01/3/2021, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức công bố các quyết định về công tác tổ chức, cán bộ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các cán bộ, công chức, người lao động các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng

Tin tức sự kiện

Kỳ họp thứ hai mươi hai (kỳ họp chuyên đề) khoá XVI HĐND tỉnh Lạng Sơn: xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Chiều nay (3/02/2021), HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ hai mươi hai (kỳ họp chuyên đề). Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp

Tin tức sự kiện

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử

Ngày 25/01/2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã họp thẩm tra nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 trên địa bàn tỉnh

Tin tức sự kiện

Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh và công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ chuyển giao công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tin tức sự kiện

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 11/12/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; ngày 14/01/2021 Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đến toàn thể đảng viên Chi bộ

Tin tức sự kiện

Kết quả hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Căn cứ quy định của pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh và trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra năm 2020

Tin tức sự kiện

Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ hai mươi

Sáng ngày 11/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc kỳ họp thứ hai mươi, kỳ họp cuối năm 2020. Dự kỳ họp có các đồng chí: Phạm Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Văn phòng Trung ương; Nguyễn Văn Long, Chuyên viên cao cấp Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương

Tin tức sự kiện

Thường trực HĐND tỉnh họp rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh

Ngày 01/12/2020, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12/2020 để rà soát một số nội dung công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp