Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền đối với các hoạt động của HĐND tỉnh

Sáng ngày 21/10/2020, Văn phòng HĐND tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh -  Truyền hình tỉnh đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tuyên truyền đối với các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo Báo Lạng Sơn và lãnh đạo Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

Quy chế được xây dựng gồm 03 chương và 10 điều, trong đó có xác định rõ nhiệm vụ phối hợp giữa các cơ quan nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn, trong đó trọng tâm là hoạt động của HĐND tỉnh đến đông đảo cử tri và nhân dân. Phạm vi hoạt động kênh tuyên truyền gồm: Kênh phát thanh - truyền hình, trang thông tin điện tử của Đài PTTH tỉnh; báo in, báo điện tử của Báo Lạng Sơn, trang thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn. Các nội dung tuyền truyền, bao trùm đầy đủ các hoạt động của HĐND tỉnh, gồm công tác chuẩn bị kỳ họp, hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát, công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn và giám sát, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại tố cáo; hoạt động triển khai tuyên truyền các nghị quyết, hoạt động nổi bật của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương…

261020.JPG

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, lãnh đạo Báo Lạng Sơn và Đài PTTH tỉnh chứng kiến Lễ ký kết Quy chế phối hợp

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận trong thời gian vừa qua công tác tuyên truyền về các hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm thực hiện triển khai có hiệu quả, bằng nhiều hình thức trong đó có các tin, bài, phóng sự ...trên Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử Văn phòng HĐND tỉnh…. Do vậy, để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn, trong đó trọng tâm là hoạt động của HĐND tỉnh đến đông đảo cử tri và nhân dân nên việc đề xuất, xây dựng và tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan là rất cần thiết. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tin tưởng trong thời gian tới Văn phòng HĐND tỉnh, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sẽ chủ động triển khai thực hiện các nội dung đã ký kết đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quy chế một cách nghiêm túc, đạt kết quả cao nhất.

Vương Lê Hoàng