Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triễn lãm chuyên đề “Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường lịch sử”

Thực hiện công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn tổ chức trưng bày triển lãm chuyên đề “Quốc hội Việt Nam - Những chặng đường lịch sử”.

Anh 1.JPG

Triển lãm Quốc hội Việt Nam-Những chặng đường lịch sử

Triển lãm với 8 gian trưng bày, gồm trên 200 ảnh tư liệu, tài liệu và hiện vật với các nội dung: Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và quá trình phát triển của Quốc hội Việt Nam; Những thành tựu nổi bật của Quốc hội Việt Nam từ năm 1976 đến 2020; Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Triển lãm được tổ chức trong không khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân về vị thế, vai trò và những đóng góp to lớn của Quốc hội Việt Nam và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ.

Triễn lãm sẽ diễn ra từ ngày 18/5/2021 đến hết ngày 18/6/2021 tại phòng triển lãm chuyên đề tầng 1, Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn; số 06 đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Một số hình ảnh trưng bày tại triển lãm

Anh 2.JPG

 

Anh 3.JPG

Anh 4.JPG

 

Anh 5.JPG

Quốc Khánh