Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổng kết kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XIV

Sau 12 ngày làm việc (từ ngày 24/3 đến hết ngày 08/4/2021), kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, đây là kỳ họp quan trọng cũng là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp, Quốc hội đã dành nhiều thời gian để thảo luận, xem xét các Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và thực hiện công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước.

150421-2.jpg

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn tham dự kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV

 

Qua thảo luận, xem xét các báo cáo, đa số các đại biểu Quốc hội thống nhất và đánh giá cao những kết quả hoạt động của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021. Mặc dù trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã luôn nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt trọng trách, tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp lớn vào những thành tựu của công cuộc đổi mới, củng cố và nâng cao niềm tin của cử tri, Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Quốc hội đã xem xét đánh giá về một số kết quả hoạt động chủ yếu của các cơ quan nhà nước và thực hiện công tác nhân sự tại kỳ họp như sau:

Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với những thành tựu và dấu ấn nổi bật; tiếp tục gần dân, sát dân, có nhiều cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực: lập pháp, giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và hoạt động ngoại giao nghị viện, thể hiện rõ vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kết quả hoạt động của Quốc hội đã góp phần đưa đất nước vững bước vượt qua khó khăn, tạo ra những chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân, đóng góp lớn vào những thành tựu vô cùng ý nghĩa của công cuộc gần 35 năm đổi mới của đất nước.

Các cơ quan Quốc hội đã nỗ lực đổi mới, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Chính phủ, các cơ quan hữu quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các vị đại biểu Quốc hội đã luôn thể hiện bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, lắng nghe, phản ánh đầy đủ, kịp thời ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, phát huy trí tuệ, đóng góp vào thành công chung của Quốc hội.

Chủ tịch nước đã thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân. Kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề bức xúc trong xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều nỗ lực, thể hiện sự năng động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kiên định thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, nhất là quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, vì dân và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu phát triển với nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước gắn với xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; chủ động, tích cực trong công tác đối ngoại, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội từ đầu năm 2020 đến nay, Chính phủ đã điều hành thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, được Nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Các ngành Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả, công tác tư pháp đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu trong các Nghị quyết của Quốc hội, giảm mạnh các trường hợp khởi tố, điều tra, truy tố oan; đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, nhất là án kinh tế, tham nhũng,… đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Kiểm toán nhà nước từng bước khẳng định vị thế là cơ quan do Quốc hội thành lập, là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, qua đó đã phát hiện và kiến nghị xử lý nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ nhiều văn bản chưa phù hợp; cung cấp nhiều thông tin cho Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, địa phương, cơ quan điều tra... giúp tài chính nhà nước minh bạch, hạn chế tham nhũng.

Tại kỳ họp, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận cao. Quốc hội đã bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; bầu ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ Chủ tịch nước; bầu ông Phạm Minh Chính giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ. Quốc hội cũng đã bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội, 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách 3 Phó Chủ tịch và 7 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và danh sách Phó Chủ tịch và 3 Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ. Quốc hội tin tưởng các vị lãnh đạo mới được bầu, phê chuẩn sẽ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao; đồng thời, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội.

Trước và sau kỳ họp thứ 10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp nhận 1.907 kiến nghị của cử tri cả nước, trong đó có các kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn. Đa số kiến nghị đã được các Bộ, ngành trả lời rõ ràng, đầy đủ và được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trả lời tới cử tri và các cơ quan liên quan.

150421-3.jpg

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo đảng và Nhà nước

 

Tham dự kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn gồm 6 đại biểu đã tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội theo chương trình kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiến hành thảo luận về các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của các cơ quan nhà nước; thảo luận về công tác nhân sự bảo đảm theo đúng chủ trương của Đảng, đúng trình tự theo quy định pháp luật và đạt sự đồng thuận, thống nhất rất cao.

                             Phương Thuận