Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND các cấp giữa năm 2020 tại xã Công Sơn

Sáng ngày 06/8/2020, đồng chí Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh và đại diện Tổ đại biểu HĐND huyện Cao Lộc đã thực hiện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc.

Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện Cao Lộc, lãnh đạo UBND xã Công Sơn và cử tri trên địa bàn các xã Công Sơn, Cao Lâu, Hải Yến và Hòa Cư, huyện Cao Lộc.

Tại Hội nghị, đại diện HĐND huyện Cao Lộc đã thông báo với cử tri nội dung, kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND huyện Cao Lộc (kỳ họp thứ mười lăm); báo cáo việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười năm HĐND huyện. Đồng chí Triệu Quang Huy, Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh đã báo cáo, thông tin đến các cử tri về kết quả kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020; về tình hình, diễn biến và công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế của tỉnh Lạng Sơn.

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri trên địa bàn các xã đã kiến nghị các ngành chức năng của huyện có biện pháp xử lý, giải quyết một số nội dung về tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất tại xã Hải Yến; về tu bổ, chống xuống cấp tạo công trình mương dẫn nước Khuổi Slần, xã Hải Yến và công trình mương dẫn nước Nhọt Nặm, xã Công Sơn phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp cho nhân dân trong địa bàn; về duy tu, sửa chữa công trình đường Pó Nhọt và đầu tư, xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động khu vực xã Công Sơn…; các cơ quan chức năng huyện Cao Lộc đã tham gia tiếp thu và trả lời một số kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền

Chấp hành chỉ đạo về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, tại Hội nghị tiếp xúc cử tri lần này, Ban tổ chức đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về bảo đảm vệ sinh, sát khuẩn, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc…

VH