Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Phiên họp giải trình Quý II năm 2020

Chiều ngày 15/5/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp nghe một số sở, ngành giải trình về hai nhóm nội dung: Về việc thực hiện pháp luật, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh và về tình hình, kết quả giải quyết một số kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tin tức sự kiện

Thường trực HĐND tỉnh giám sát thực hiện Chương trình số 22 tại huyện Tràng Định

Tiếp tục thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh; sáng ngày 14/5/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình kết quả triển khai Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016-2020 tại huyện Tràng Định.

Tin tức sự kiện

Thường trực HĐND tỉnh giám sát Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Giao thông vận tải về tình hình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 - 2020

Chiều ngày 11/5/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Giao thông vận tải về tình hình thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND, ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh

Subscribe to Tin tức sự kiện