Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh giám sát tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các cơ sở giáo dục từ năm 2018 - 2020, tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 12/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại các cơ sở giáo dục từ năm 2018 đến năm 2020, tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Tin tức sự kiện

Ban Văn hóa-Xã hội giám sát hình tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học tại huyện Văn Quan

Ngày 03/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nông Văn Thảm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tình hình tình hình cung ứng, quản lý, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học (TTB, ĐDDH) tại các cơ sở giáo dục từ năm 2018 đến năm 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan

Subscribe to Tin tức sự kiện