Skip to main content
Tin tức sự kiện

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng Nhà văn hóa thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh

Nhằm phát huy giá trị của Nhà văn hóa (NVH) thôn, khối phố trong đời sống nhân dân, ngày 29/7/2016 HĐND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ xây dựng NVH thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016- 2020

Tin tức sự kiện

Kỳ họp thứ mười ba (khóa XIX) HĐND huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Trong 02 ngày 14-15/7/2020, HĐND huyện Lộc Bình tổ chức kỳ họp thứ mười ba (khóa XIX), nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình, đại biểu HĐND tỉnh; tham dự có các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh bầu cử tại Lộc Bình, các đồng chí đại biểu HĐND huyện, cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện

Tin tức sự kiện

Bế mạc Kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh

Trong các phiên họp chiều ngày 06 và sáng ngày 07/7/2020, các đại biểu HĐND tỉnh tại 4 tổ thảo luận đã có 42 lượt ý kiến phát biểu thảo luận về các lĩnh vực tăng trưởng kinh tế và thu chi ngân sách; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; thu hút hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng cơ bản; tài nguyên, môi trường; văn hóa-xã hội; công tác dân tộc và thực hiện chính

Subscribe to Tin tức sự kiện