Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Tin tức sự kiện

Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Văn Lãng

Ngày 27/4/2021, Đoàn kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh do bà Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Văn Lãng

Tin tức sự kiện

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát đối với tập thể và cá nhân một số đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Đình Lập

Ngày 23/4/2021, Đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát đối với tập thể và cá nhân một số đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Đình Lập

Tin tức sự kiện

Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đối với Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Đình Lập và Ủy ban bầu cử huyện Đình Lập

Ngày 23/4/2021, Đoàn kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đình Lập.

Tin tức sự kiện

Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đối với Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Tràng Định và Ủy ban bầu cử huyện Tràng Định

Ngày 22/4/2021, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tràng Định.

Subscribe to Tin tức sự kiện