Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Tin tức sự kiện

Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn

Chiều ngày 18/9/2020, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ mười chín (kỳ họp chuyên đề) để bầu bổ sung chức danh hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh và xem xét, quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND có tính cấp bách, phát sinh giữa 2 kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh

Tin tức sự kiện

Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề năm 2020

Thực hiện Chương trình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND tỉnh năm 2020. Từ ngày 09-11/9/2020 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg

Tin tức sự kiện

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020

Từ ngày 03-04/9/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế tại một số hộ gia đình thuộc đối tượng có nhu cầu hưởng lợi chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia và xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc; đồng thời Đoàn khảo sát làm việc với UBND các huyện Bình Gia và Cao Lộc

Tin tức sự kiện

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của Công ty cổ phần câp thoát nước Lạng Sơn

Ngày 12/8/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát tại một số hạng mục công trình thu nước thô, trạm xử lý và một số hạng mục khác của Dự án cải tạo, mở rộng Hệ thống cấp nước thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan

Subscribe to Tin tức sự kiện