Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Tin tức sự kiện

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1, tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến tại các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng

Tiếp tục triển khai kế hoạch vận động bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026, để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 12/5/2021 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị trực tuyến đến 41 điểm cầu thuộc huyện Chi Lăng và Hữu Lũng để các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Tin tức sự kiện

Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Văn Lãng

Ngày 13/5/2021, Đoàn kiểm tra số 4 Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Lạng Sơn (Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh), do Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Văn Lãng.

Tin tức sự kiện

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến

Ngày 12/5/2021,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến tới 99 điểm cầu thuộc địa bàn các huyện: Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử

Tin tức sự kiện

Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đình Lập

Ngày 12/5/2021, Đoàn kiểm tra số 4 Ban Chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Lạng Sơn (Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh), do Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Ủy viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Đình Lập

Subscribe to Tin tức sự kiện