Skip to main content
Tin tức sự kiện

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tình hình thực hiện giảm, miễn chấp hành án hình sự tại cộng đồng, giai đoạn 2020-2022 tại Cơ quan Thi hành án hình sự và Trại tạm giam, Công an tỉnh

Chiều ngày 14/6, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc giảm, miễn chấp hành án hình sự tại cộng đồng giai đoạn 2020 - 2022 tại Cơ quan Thi hành án hình sự và Trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn

Tin tức sự kiện

HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND TỈNH KHÓA XVII NHIỆM KỲ 2021- 2026 CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ỨNG CỬ TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

Trong 2 ngày 09 và ngày 13/6/2022, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại thành phố Lạng Sơn tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII, tại thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng và tại khối 3, phường Vĩnh Trại thành phố Lạng Sơn

Subscribe to Tin tức sự kiện