Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2021

Sáng ngày 09/9/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp phiên tháng 9 để nghe các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh giải trình một số vấn đề và họp Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự phiên họp có đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Ban và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các huyện Hữu Lũng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ sự cần thiết phải giải trình các nội dung gồm: Sở Tài chính báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn; Sở Giao thông Vận tải báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội báo cáo về giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu “phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021”.

Tại hội nghị đã có 08 lượt ý kiến phát biểu với nhiều nội dung đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND tỉnh giải trình làm rõ về kết quả, khó khăn, vướng mắc, trách nhiệm của các đơn vị. Các nội dung đã được lãnh đạo các Sở Y tế, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội và Bệnh viện đa khoa tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh trả lời làm rõ các ý kiến của các đại biểu, đồng thời nghiêm túc nhận trách nhiệm về những hạn chế của ngành trong thời gian qua.

090921-1_0.JPGĐồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu làm rõ một số ý kiến đại biểu nêu tại phiên họp

Kết luận phiên giải trình, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, đồng thời đề nghị với từng nội dung cụ thể: Đối với việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũ, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thành các thủ tục điều chuyển một phần tài sản và quyền sử dụng đất cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bệnh viên Đa khoa tỉnh cũ đã được UBND tỉnh phê duyệt; có các phương án sắp xếp xử lý lại trong trường hợp tiếp tục bán đấu giá không thành công; chỉ đạo rà soát, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong việc quản lý, sử dụng tài sản công. Thực hiện rà soát, đánh giá công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; rà soát đối với tất cả các tài sản công (bao gồm đất và các tài sản trên đất) trên địa bàn tỉnh để có phương án sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh hoàn thành và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh kết quả thực hiện các nội dung trên trước ngày 30/9/2021.

090921-2_0.JPGĐồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp giải trình

Đối với công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiếp tục quan tâm, chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc hơn nữa trong công tác xử lý xe quá khổ, tải trọng lớn lưu thông thường xuyên trên các tuyến đường qua địa bàn các huyện, thành phố; rà soát lại toàn bộ các quy định của tỉnh về công tác quản lý, bảo trì đường bộ đảm bảo phù hợp với các văn bản của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và thực tế địa phương, trong đó, lưu ý quy định rõ trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan trong thực hiện quản lý hành lang an toàn đường bộ. Về mức chi quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, Sở Tài chính xem xét tăng định mức vốn phân bổ cho sự nghiệp giao thông so với giai đoạn 2016-2020; xem xét bố trí vốn cho công tác sửa chữa định kỳ để khắc phục tình trạng kỹ thuật của đường khi đã đến niên hạn phải sửa chữa định kỳ. Nội dung này, UBND tỉnh hoàn thành và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 10/10/2021.

Đối với công tác giảm nghèo, đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan của UBND tỉnh và HĐND tỉnh thực hiện rà soát lại các mô hình giảm nghèo từ nguồn ngân sách thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư quan tâm rà soát lại các hợp tác xã và đánh giá tình hình hoạt động cụ thể; UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo, đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền về giảm nghèo; khẩn trương chỉ đạo tổ chức thực hiện tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo vào cuối năm 2021; thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

Sau phiên họp giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đã họp phiên thường kỳ tháng 9 để nghe tờ trình của Văn phòng về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh; xem xét báo cáo kết quả rà soát các nghị quyết về cơ chế chính sách do HĐND tỉnh ban hành.

Lương Linh