Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Submitted by Tổng biên tập on 29 May 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
285/TB-HĐND-KTNS
Ngày ban hành
Ngày ban hành