Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Submitted by Tổng biên tập on 4 September 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
538/HĐND-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
De cuong BC.docx 19.65 KB