Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm;

Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND 6 THÁNG ĐẦU NĂM

1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

a) Công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp trong năm 2018 của HĐND tỉnh.

Tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh (kỳ họp bất thường): Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ họp để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ngay sau kỳ họp đã chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng phê chuẩn.

Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ tám: Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp tham mưu cho Thường trực về cho ý kiến chấp thuận nội dung xây dựng nghị quyết trình tại kỳ họp thứ tám theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày 28/5/2018 Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp liên tịch với lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và một số cơ quan liên quan để dự kiến nội dung kỳ họp. Sau cuộc họp, Thường trực đã tích cực chỉ đạo các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ do Thường trực HĐND tỉnh phân công.

b) Hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, kiểm tra, giám sát

Thường trực HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tổ chức họp triển khai công tác hằng tháng để chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động chung của toàn cơ quan; chỉ đạo, phân công  các Ban HĐND tỉnh phối hợp thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp.

Chỉ đạo công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; phân công các Ban HĐND tỉnh theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp. Xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND năm 2018; kế hoạch, chương trình công tác tháng, quý theo nghị quyết của HĐND tỉnh. Phân công và chỉ đạo các ban thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tám.

Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tư tại tỉnh Lạng Sơn; chuẩn bị nội dung và tổ chức nghe giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND về công tác quản lý, khai thác các mỏ đất trên địa bàn tỉnh và thực trạng về ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động sản xuất chì thỏi tại Công ty cổ phần Kim loại mầu Bắc Bộ; dự kiến nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

Chỉ đạo Văn phòng triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của HĐND; thực hiện quy trình xử lý đơn của tổ chức và cá nhân gửi đến HĐND tỉnh; tích cực tham mưu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh, các phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND; tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh điều hòa chương trình giám sát của các Ban HĐND tỉnh năm 2018; rà soát, xây dựng bộ hồ sơ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; phục vụ hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước và sau kỳ họp thường lệ; tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh; tham mưu xử lý, chuyển đơn thư, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Triển khai Chương trình giám sát của HĐND tỉnh về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thông qua các cuộc họp UBND và họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và giám sát qua văn bản do UBND tỉnh ban hành. Qua giám sát của Thường trực HĐND cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2018 UBND tỉnh tập trung triển khai kịp thời Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, chỉ đạo đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu chi ngân sách ngay từ những ngày đầu năm; tiếp tục công tác xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai công tác của các ngành, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018; chú trọng công tác giải quyết đơn thư của công dân; đảm bảo an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội. Các quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND huyện, thành phố Lạng Sơn được ban hành đảm bảo theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định. Các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 đã được triển khai bằng các quyết định của UBND tỉnh.

 Tổ chức khảo sát thực địa một số dự án trên địa bàn trước khi họp Thường trực để xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung trình của UBND tỉnh.

c) Xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

Xây dựng Quy trình thẩm định các văn bản được Tỉnh ủy giao. Tham mưu, phục vụ Đảng đoàn thẩm định một số đề án, dự thảo chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy[1]. Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn gồm 12 nội dung (Kết quả cụ thể có báo cáo riêng).

d) Một số hoạt động khác

Dự và chỉ đạo kỳ họp HĐND các huyện và thành phố. Xây dựng chương trình và tham gia làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội; làm việc với đoàn công tác của Bộ Tư pháp; tham dự Hội nghị cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu nhân dân, Hội nghị giao ban cụm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu vực Đông Bắc và Tây Bắc; tham gia đoàn công tác của tỉnh thăm, động viên bộ đội và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1; tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND một số tỉnh,...

Tổ chức Đoàn đại biểu HĐND tỉnh đi thăm, làm việc tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; tham dự đón tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka, Nhật Bản và Hội đồng doanh nghiệp Australia-Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn; tham gia Đoàn đại biểu đi khảo sát các dự án của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia theo thư mời của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai…

2. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh

Các Ban HĐND tỉnh thực hiện giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thông qua việc giám sát ban hành các quyết định của UBND tỉnh và giám sát các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, khảo sát, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; đề xuất nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh, nội dung giám sát năm 2019; thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh theo kế hoạch; dự đầy đủ các phiên họp do Thường trực HĐND tỉnh tổ chức. Tham dự các cuộc họp UBND tỉnh; họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nghiên cứu, khảo sát, thẩm định để tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định đối với các báo cáo, tờ trình, đề án do UBND tỉnh trình hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công liên quan đến lĩnh vực; tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc; tham gia tiếp công dân theo sự phân công. Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Ban Pháp chế: Tiến hành khảo sát tại UBND 06 xã, phường, thị trấn và cơ quan thi hành án hình sự của các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng và thành phố Lạng Sơn; giám sát tại UBND 02 xã và cơ quan thi hành án hình sự (thuộc huyện Bắc Sơn, Văn Lãng) và cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự đối với người phạt tù cho hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ trong các năm 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức khảo sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tràng Định, Lộc Bình và Đình Lập; giám sát tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn và Cục thi hành án dân sự tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách: Chủ trì tham mưu cho Đoàn giám sát của HĐND tỉnh xây dựng, ban hành Chương trình giám sát về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Xây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và tổ chức kế hoạch khảo sát một số dự án trên địa bàn tỉnh để tham mưu cho Đảng đoàn và Thường trực HĐND tỉnh xử lý một số nội dung, vấn đề  thuộc lĩnh vực của Ban theo dõi, phụ trách.

 Ban Văn hóa - Xã hội: Xây dựng kế hoạch phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố. Thực hiện giám sát việc Bảo hiểm xã hội tỉnh tạm thời chưa ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT lần đầu năm 2018 với Phòng khám đa khoa Trường Sinh theo nội dung tại Công Văn số 75/BHXH-GĐBHYT ngày 29/01/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát về tình hình kết quả thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2018. Tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh về chủ trương thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tham gia ý kiến về dự thảo Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Ban Dân tộc: Xây dựng, triển khai kế hoạch giám sát về tình hình thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Tiến hành khảo sát về thực hiện một số chính sách dân tộc tại huyện Đình Lập và huyện Cao Lộc.

Phối hợp với Ban VH-XH tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Tiến hành khảo sát về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, thực hiện một số Nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách dân tộc.

4. Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thực hiện theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp được 59 lượt công dân đến phản ánh, trình bày về nội dung đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Trong đó, có 05 vụ việc đông người, gồm một số công dân đại diện cho một số hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại khiếu nại, thắc mắc liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án; công dân ở huyện Đình Lập, đề nghị giải quyết chế độ nghỉ việc.

Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 57 đơn của công dân, trong đó có 06 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo, 19 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung đơn, thư liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình; giải quyết tranh chấp đất đai và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tố cáo công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi nhiệm vụ công vụ và một số nội dung khác; chuyển 12 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; hướng dẫn, trả lời 06 đơn của công dân và tiếp tục tham mưu xử lý số đơn còn lại theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 06 văn bản của các cơ quan chức năng báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân; nhận được 06 thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại, 02 quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại và 12 quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh.

5. Hoạt động của Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

a) Hoạt động của Tổ đại biểu HĐND

Căn cứ vào chương trình hoạt động của HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ đại biểu chủ động phân công đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp. Các đại biểu HĐND đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp HĐND tỉnh. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Ủy ban nhân dân và các cơ quan hữu quan xem xét giải quyết, trả lời tại các kỳ họp HĐND tỉnh. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp kịp thời, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Các hoạt động giám sát thường xuyên của Tổ đại biểu HĐND tỉnh được tập trung vào các hoạt động xem xét thảo luận chất vấn tại kỳ họp. Bên cạnh đó, các thành viên của Tổ đại biểu tham gia tích cực các hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tổ chức, luôn giữ mối liên hệ thường xuyên với các cấp, chính quyền các huyện, thành phố.

b) Hoạt động của đại biểu HĐND

Các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nghiêm túc việc tham gia tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND; tích cực thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri; trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Các đại biểu đã thực hiện nghiêm túc lịch tiếp công dân theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

6. Hoạt động của HĐND các huyện, thành phố

Thường trực HĐND huyện, thành phố tiếp tục thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của HĐND; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện; chỉ đạo các Ban HĐND huyện giám sát các văn bản do UBND huyện và nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn ban hành.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, HĐND huyện, thành phố  tổ chức kỳ họp bất thường để thành lập, sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; kiện toàn bộ máy tổ chức của HĐND và UBND; kiện toàn các chức danh theo yêu cầu của công tác tổ chức cán bộ.

Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã xây dựng Chương trình hoạt động năm 2018, kế hoạch tiếp xúc cử tri, chỉ đạo các ban HĐND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2018. Tăng cường công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Nội dung kiểm tra, giám sát đã tập trung bám sát nghị quyết của cấp ủy và HĐND, những vấn đề cử tri quan tâm.

HĐND các huyện, thành phố thực hiện tốt quy chế hoạt động và quy chế phối hợp trong thực hiện chức trách và quyền hạn của HĐND, duy trì họp Thường trực HĐND hàng tháng để triển khai kế hoạch hoạt động; tổ chức các phiên họp nghe UBND và các phòng chức năng giải trình một số vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội... Chỉ đạo, hướng dẫn HĐND các xã, phường, thị trấn triển khai nhiệm vụ theo quy định.

Các Ban HĐND huyện, thành phố đã tiếp tục cải tiến, đổi mới hoạt động giám sát, khảo sát theo hướng nâng cao hiệu quả, chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm; quan tâm đến các nội dung kiến nghị của cử tri; tổ chức hoạt động thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình kỳ họp HĐND theo luật định.

Thường trực và các Ban HĐND các huyện, thành phố đã tổ chức tốt các hoạt động kiểm tra, khảo sát và các cuộc giám sát chuyên đề (mỗi huyện, thành phố trung bình thực hiện 10 cuộc kiểm tra, giám sát và khảo sát); các huyện, thành phố đã tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND nghe giải trình và chất vấn nhằm làm rõ các vấn đề bức xúc trên địa bàn, từ đó yêu cầu có những giải pháp thực hiện có hiệu quả.

7. Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được:

Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố đã bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình công tác của các cấp ủy và Nghị quyết của HĐND; tiếp tục có nhiều cố gắng, đổi mới trong việc tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ; phối hợp đảm bảo đúng luật và quy chế; bao quát toàn diện các công việc thuộc phạm vi chức trách nhiệm vụ và thẩm quyền nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động.

Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp. Công tác tiếp công dân, đôn đốc UBND và các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được quan tâm sát sao.

Việc triển khai thực hiện các hoạt động kiểm tra, khảo sát, giám sát đảm bảo theo đúng quy định; các cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề đang từng bước thực hiện có hiệu quả. Việc theo dõi thực hiện các kiến nghị sau khảo sát, giám sát đã được Thường trực, các Ban HĐND quan tâm, chú trọng.

Văn phòng HĐND đã thực hiện công tác tham mưu, giúp việc phục vụ các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

b) Một số hạn chế và nguyên nhân:

Công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ có lúc, việc chưa thực sự đồng bộ, sự chủ động trong thực hiện một số nội dung thuộc chức trách nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND có việc chưa cao.

Việc theo dõi đôn đốc thực hiện các kiến nghị của cử tri và các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND sau hoạt động kiểm tra, khảo sát, giám sát đã được quan tâm chỉ đạo nhưng hiệu quả còn hạn chế, chưa thường xuyên và chưa kịp thời.

Việc theo dõi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của một số Tổ đại biểu chưa cụ thể, chưa thường xuyên. Một số đại biểu chưa bố trí, sắp xếp đảm bảo thời gian hoạt động theo quy định; chưa tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri.

Nguyên nhân do một số quy định của Luật chưa rõ ràng, đặc biệt là việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân nên việc vận dụng trong thực tế có nội dung còn lúng túng, gây khó khăn; đội ngũ chuyên viên tham mưu, giúp việc có mặt còn hạn chế, tính chủ động chưa cao. Có đại biểu HĐND tỉnh do nhiệm vụ chuyên môn nhiều nên việc dành thời gian cho hoạt động HĐND còn hạn chế.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, Quy chế phối hợp hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực MTTQ tỉnh để giải quyết kịp thời, có chất lượng những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; tổ chức các phiên họp định kỳ của Thường trực HĐND để chỉ đạo, điều hòa hoạt động của Thường trực và các ban HĐND tỉnh.

Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức hiệu quả, chất lượng phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình vào quý III/2018 và Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố cuối năm 2018. Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lạng Sơn năm 2018.

Tiếp tục triển khai Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 về quản lý và sử dụng tài sản công trên địa bàn, hoàn thiện báo cáo giám sát và Nghị quyết trình kỳ họp cuối năm. Xây dựng kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện, chấp hành pháp luật trong xây dựng và quản lý quy hoạch khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo, điều hòa hoạt động khảo sát, giám sát của các Ban theo kế hoạch đảm bảo đúng quy định, có chất lượng. Thực hiện khảo sát, giám sát UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo các lĩnh vực. Tham gia tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định pháp luật.

Chỉ đạo, phân công các Ban phối hợp thực hiện nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện, công việc đảm bảo tổ chức tốt kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, trong đó có nội dung lấy phiếu tín nhiệm, đối với các chức danh do HĐND bầu.

Chỉ đạo chuẩn bị nội dung bài tham luận và các điều kiện tổ chức đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh tham dự Hội nghị trao Thường trực  HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ năm.

Tham dự kỳ họp Quốc hội, Hội nghị do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức khi được mời. Dự họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cuộc họp và các hội nghị do Tỉnh tổ chức. Phối hợp tổ chức thực hiện thẩm định các văn bản được Tỉnh ủy và Đảng đoàn HĐND tỉnh giao.

Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh làm tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ, đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND, đại biểu HĐND chất lượng, hiệu quả. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hoạt động thăm, xúc tiến quan hệ hợp tác địa phương tại Liên Bang Nga.

 

  2. Các Ban HĐND tỉnh

Tiếp tục tham mưu giúp HĐND giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định và theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh.

Thẩm định và tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận các đề nghị xây dựng nghị quyết của UBND tỉnh kịp thời. Chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn chuẩn bị các nội dung kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh cuối năm 2018. Chuẩn bị các tài liệu, thông tin phục vụ cho việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết kỳ họp đạt hiệu quả, chất lượng. Thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp.

Giúp Thường trực HĐND tỉnh thực hiện khảo sát, giám sát UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong việc theo dõi, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo các lĩnh vực; xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, đảm bảo thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thực hiện hoạt động tiếp công dân theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Tham dự các cuộc họp, hội thảo do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức; các hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, của Hội đồng nhân dân và Thường trực HĐND tỉnh.

Các ban HĐND tỉnh chủ động, tích cực hoàn thành chương trình giám sát năm 2018, cụ thể:

- Ban Pháp chế: Giám sát về công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp huyện, cấp xã theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.

- Ban Kinh tế - Ngân sách: Giám sát về tình hình thực hiện một số lĩnh vực trong nông nghiệp và nông thôn; về tình hình quản lý thu, chi ngân sách năm 2018 trên địa bàn.

- Ban Văn hóa - Xã hội : Xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát về rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học trên địa bàn tỉnh; về việc chấp hành chính sách, pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Ban Dân tộc: Giám sát về tình hình thực hiện công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2017.

3. Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định. Duy trì họp tổ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn; nghiên cứu, đề xuất nội dung giám sát, nội dung thảo luận, chất vấn tại kỳ họp HĐND và phiên họp Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

 Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đại biểu không chuyên trách cần dành đủ thời gian cho hoạt động của HĐND; chủ động học tập, nghiên cứu, bám sát các quy định của pháp luật, thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ, chức trách, quyền hạn của người đại biểu nhân dân; tích cực thực hiện quyền chất vấn tại kỳ họp và phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

4. HĐND các huyện, thành phố

 Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, thành phố năm 2018; quan tâm giám sát các hoạt động của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Phối hợp giải quyết kịp thời, chất lượng các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định.

Xây dựng chương trình giám sát năm 2019 của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND, nội dung giám sát cần toàn diện bao quát các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đời sống. Các cuộc giám sát chuyên đề cần chuẩn bị chu đáo, tăng cường khảo sát trước khi tiến hành giám sát.

Thực hiện tốt hoạt động thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự án và dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng hiệu quả.  Tổ chức thanh công kỳ họp cuối năm 2018; tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của các tổ chức và cá nhân.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018./.

 

[1] Thẩm định chủ trương điều chỉnh dự án Bãi đỗ xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Bình Nghi; thẩm định chủ trương thực hiện dự án Đầu tư hạ tầng thẩm định chủ trương điều chỉnh dự án Bãi đỗ xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu tại Khu Chế xuất 1 thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cho 4 xã An toàn khu và Vùng An toàn khu huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; dự án Đầu tư trồng rừng cây gỗ lớn và trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại huyện Văn Lãng và huyện Bắc Sơn; dự án mở rộng kho ngoại quan đa năng Đạt Phát tại Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; dự án đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Quán Hàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng và dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn; dự án đầu tư Xưởng sản xuất thiết bị điện, cấu kiện xây dựng bê tông đúc sẵn; dự án cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); dự án Khu du lịch sinh thái Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các văn bản được Tỉnh ủy giao.