Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 5; Chương trình hoạt động tháng 6 năm 2018

 

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 5;

Chương trình hoạt động tháng 6 năm 2018

 
 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH THÁNG 5 NĂM 2018

1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

a) Hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp

Tổ chức phiên họp Thường trực triển khai công tác tháng 5 năm 2018 để chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của toàn cơ quan; chỉ đạo, thống nhất nội dung giải trình tại phiên họp thường trực trong quý II năm 2018, nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2019. Chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh phối hợp thẩm tra các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp và thực hiện giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm, thứ sáu HĐND tỉnh; xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch khảo sát, giám sát theo Chương trình đã đề ra.

Chỉ đạo công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ban hành Chương trình giám sát của HĐND về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh), Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quý II năm 2018.

 Tổ chức họp liên tịch dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám và tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri đầy đủ, kịp thời theo quy định.

b) Hoạt động kiểm tra, giám sát

Qua giám sát thường xuyên cho thấy, trong tháng 5/2018, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh và các Quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018; công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội đúng quy định pháp luật, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng nông thôn mới của các xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2018; chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; tập trung chỉ đạo quản lý điều hành thu, chi ngân sách; chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số cơ quan, đơn vị... 

Trong tháng, UBND tỉnh đã ban hành 170 Quyết định để chỉ đạo, điều hành về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bắc Sơn và huyện Bình Gia.

c) Xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

Trên cơ sở tham mưu của các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét cho ý kiến về: (1) Chủ trương thực hiện dự án đầu tư Xưởng sản xuất thiết bị điện, cấu kiện xây dựng bê tông đúc sẵn; (2) Dự án đầu tư Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông và khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; (3) Dự án Khu du lịch sinh thái Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; (4) Tham gia ý kiến vào dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; chấp thuận đề nghị xây dựng 03 Nghị quyết trình tại các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh.

d) Một số hoạt động khác

Thăm, động viên bộ đội và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn ĐK1; tham dự chương trình giao lưu thiếu nhi Lạng Sơn - Quảng Tây tại trường tiểu học Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn;  dự hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh; tổ chức đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình; tham dự các cuộc họp và Hội nghị do tỉnh tổ chức; dự các kỳ họp bất thường của HĐND Thành phố, Chi Lăng,Văn Quan...Tổ chức Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn đi thăm, làm việc tại Quảng Tây và Vân Nam, Trung Quốc. Tham gia Đoàn đại biểu đi khảo sát các dự án của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia theo thư mời của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

2. Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong tháng 5, đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 13 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đề đạt nguyện vọng, trong đó công dân và vụ việc thuộc các huyện, thành phố: Lạng Sơn, Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc, Văn Quan và Lộc Bình.

Có 02 vụ việc đông người, gồm 05 công dân đại diện cho một số hộ gia đình thôn Bản Luồng, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình đề nghị thu hồi đất lâm nghiệp của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lộc Bình, giao cho các hộ trong thôn sử dụng; 04 công dân khiếu nại, thắc mắc liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án Trường mầm non Hoa Sữa, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 08 đơn kiến nghị, đề nghị của công dân; nội dung đơn liên quan đến việc đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, cấp đất tái định cư, công tác quản lý trật tự đô thị, xem xét lại Quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh và một số nội dung khác.

Thường trực HĐND tỉnh đã giao Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu, xử lý theo quy định. Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh nhận được 01 thông báo thụ lý giải quyết đơn của công dân và 01 quyết định giải quyết đơn khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Kết quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh

Trong tháng 5/2018, các Ban HĐND tỉnh thực hiện giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thông qua việc giám sát ban hành các quyết định của UBND tỉnh và giám sát các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, khảo sát, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; phối hợp đề xuất nội dung giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND quý II năm 2018, nội dung giám sát năm 2019; thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh theo kế hoạch; dự cuộc họp liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự các cuộc họp UBND tỉnh; họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; nghiên cứu, khảo sát, thẩm định, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh quyết định đối với các báo cáo, tờ trình, đề án do UBND tỉnh trình hoặc Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công liên quan đến lĩnh vực của Ban.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Ban Pháp chế: Thực hiện giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự đối với người phạt tù cho hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ trên địa bàn tỉnh năm 2016-2017 tại UBND xã Đồng Ý và cơ quan Thi hành án hình sự công an huyện Bắc Sơn; xã UBND Gia Miễn và cơ quan Thi hành án hình sự công an huyện Văn Lãng, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh. Xây dựng và ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách: Chủ trì tham mưu cho Đoàn giám sát của HĐND tỉnh xây dựng, ban hành Chương trình giám sát về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Xây dựng Kế hoạch giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Đảng đoàn và Thường trực HĐND tỉnh xử lý một số nội dung, vấn đề  thuộc lĩnh vực của Ban theo dõi, phụ trách; tham gia đoàn khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc Hội tỉnh tại Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban Văn hóa - Xã hội: Tổ chức giám sát qua báo cáo về tình hình kết quả thực hiện quy hoạch; đầu tư xây dựng; quản lý và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2018  đối với 11 đơn vị huyện, thành phố và 03 đơn vị sở, ngành gồm (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Lạng Sơn). Tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh về chủ trương thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái Tân Hương, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Tham gia ý kiến về dự thảo Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Ban Dân tộc: Chủ trì phối hợp với Ban VH-XH tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tiến hành giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở tại huyện Bình Gia, Bắc Sơn.

Triển khai nội dung, chương trình, kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh: Tổ chức giám sát trực tiếp đối với 05 xã trên địa bàn 02 huyện (Trấn Ninh, Văn An- huyện Văn Quan; Kháng Chiến, Bắc Ái, Cao Minh- huyện Tràng Định) và 02 sở, ngành (Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Sở Xây dựng). Kết hợp với khảo sát về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri (do Thường trực HĐND tỉnh giao theo dõi), giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, thực hiện một số nghị quyết HĐND tỉnh về chính sách dân tộc.

4. Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh        

Văn phòng tham mưu, giúp việc, phục vụ Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động giám sát, khảo sát đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

Phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh thống nhất nội dung và xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; chuẩn bị nội dung tổ chức họp liên tịch để dự kiến nội dung kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI. Tiếp tục triển khai các nội dung phục vụ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thác văn bản hằng ngày và tại các kỳ họp của HĐND tỉnh.

Tham dự họp định kỳ UBND tháng 5/2018. Phục vụ hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh; tham mưu xử lý, chuyển đơn thư, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt công tác phục vụ Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn đi thăm, làm việc tại Quảng Tây và Vân Nam, Trung Quốc; chuẩn bị tiếp đón và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình.

Đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, lao động kịp thời, các điều kiện vật chất, kinh phí phục vụ đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND và Văn phòng HĐND tỉnh.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, thông tin, báo cáo theo quy định. Thực hiện hoàn thành các hoạt động, nhiệm vụ thường xuyên khác theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

5. Hoạt động của HĐND các huyện, thành phố

Thường trực HĐND huyện, thành phố tổ chức phiên họp Thường trực HĐND định kỳ đề thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của HĐND; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện; chỉ đạo các Ban HĐND huyện giám sát văn bản do UBND huyện và nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn ban hành; thực hiện kiểm tra, khảo sát, giám sát theo kế hoạch đề ra; triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri đầy đủ, kịp thời. Thường trực HĐND các huyện họp liên tịch với Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thống nhất dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm HĐND huyện. HĐND huyện Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn và huyện Văn Quan  đã kịp thời tổ chức kỳ họp bất thường để tiến hành kiện toàn công tác tổ chức cán bộ theo đúng thẩm quyền.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 NĂM 2018

1. Thường trực HĐND tỉnh

Tổ chức họp triển khai công tác định kỳ tháng 6/2018 và thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo phối hợp, điều hoà hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh.

 Phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị các văn bản trình tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI theo quy định. Chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám và tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri đầy đủ, kịp thời.

Chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về: “Công tác quản lý, khai thác các mỏ đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thực trạng về ảnh hưởng đến môi trường của hoạt động sản xuất chì thỏi tại Công ty cổ phần kim loại mầu Bắc Bộ”; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2018.

Phối hợp, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, tổ giúp việc đoàn giám sát HĐND tỉnh tổng hợp các báo cáo, tham mưu cho HĐND tỉnh thực hiện giám sát về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hoàn thành chương trình giám sát về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2018.

Dự họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hội nghị do tỉnh và Trung ương tổ chức; tham gia các hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội khi đoàn đến công tác tại địa phương.

2. Các Ban của HĐND tỉnh

Thực hiện giám sát thường xuyên đối với các quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND huyện, thành phố theo quy định; việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với lĩnh vực các Ban phụ trách.

Tham mưu cho Đảng đoàn HĐND và Thường trực HĐND tỉnh thẩm định văn bản của Ban cán sự đảng UBND và UBND tỉnh trình; tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ban. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo lịch phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Tập trung thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tám của HĐND tỉnh; tham gia vào quá trình xây dựng Nghị quyết theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Hoàn thiện các báo cáo kết quả khảo sát, giám sát của Ban báo cáo Thường trực HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI.

Tổ chức thực hiện khảo sát, giám sát các nội dung liên quan đến các nội dung trình tại kỳ thứ tám khi cần thiết. Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát về tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp (do Thường trực HĐND tỉnh giao Ban theo dõi); giải quyết kiến nghị sau giám sát của Ban. Ban Kinh tế -Ngân sách tổ chức giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh. Ban Văn hóa -Xã hội tiếp tục thực hiện giám sát về tình hình kết quả thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2018. Ban Pháp chế tổ chức giám sát về về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch.

Tham gia các Đoàn kiểm tra, khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, các Ban HĐND tỉnh về các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của Ban hoặc khi được Thường trực HĐND tỉnh phân công.

Dự các cuộc họp, hội thảo do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và tỉnh tổ chức; tham gia các hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội khi đoàn đến công tác tại địa phương.

3. Văn phòng HĐND tỉnh

Tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo theo chương trình, kế hoạch, trong đó tập trung hoạt động thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tám; tham mưu chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tài liệu của Thường trực HĐND tỉnh và tổng hợp báo cáo đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ tám.

Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh diễn ra vào tháng 7/2018. Phối hợp với VNPT triển khai thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động, công tác của đại biểu HĐND tỉnh.

Đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ phiên họp giải trình một số nội dung của Thường trực HĐND tỉnh; Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố theo kế hoạch.

Thực hiện chế độ báo cáo, hội họp, công tác văn thư, lưu trữ đảm bảo theo quy định bảo mật đảng, nhà nước.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công chức, lao động cơ quan nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương thực hiện các nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả, chất lượng và phối hợp đảm bảo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoạt động chung của toàn cơ quan.

4. Thường trực HĐND và các Ban HĐND các huyện, thành phố

Tổ chức tốt các phiên họp của Thường trực HĐND hàng tháng để chỉ đạo, điều hòa phối hợp hoạt động của các ban HĐND. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, thành phố năm 2018Giám sát thường xuyên các hoạt động của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Phối hợp tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định.

Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công kỳ họp giữa năm của HĐND huyện, thành phố.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tỉnh tháng 5 và chương trình hoạt động tháng 6 năm 2018.