Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 4; Chương trình hoạt động tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 4;

Chương trình hoạt động tháng 5 năm 2018

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HĐND TỈNH THÁNG 4 NĂM 2018

1. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

a) Hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, kiểm tra, giám sát

Tổ chức phiên họp Thường trực triển khai công tác quý II năm 2018 để chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động; chỉ đạo xây dựng, ban hành khung lịch kiểm tra, khảo sát, giám sát của Thường trực và các ban HĐND năm 2018. Chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh phối hợp thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp; phân công thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh. Chỉ đạo công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo chuẩn bị nội dung giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND quý II/2018; dự kiến nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2019. Tổ chức họp triển khai Chương trình giám sát về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh); Ban hành quyết định thành lập tổ giúp việc Đoàn giám sát. Chủ trì xây dựng Chương trình đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội tại tỉnh Lạng Sơn.

Tiếp tục chỉ đạo các Ban HĐND thực hiện giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm, thứ sáu HĐND tỉnh. Giám sát thường xuyên các quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND các huyện, thành phố. Trong tháng, UBND tỉnh đã ban hành 244 Quyết định (trong đó có 03 văn bản quy phạm pháp luật), các quyết định của UBND tỉnh được ban hành đảm bảo theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định.

b) Xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

Phối hợp với UBND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Trên cơ sở tham mưu của các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét cho ý kiến: dự án Bến xe hàng, kho bãi, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung Đạt Phát tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn; tham gia ý kiến về việc bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác; danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; chủ trương thực hiện dự án đầu tư Xưởng sản xuất thiết bị điện, cấu kiện xây dựng bê tông đúc sẵn.

Chấp thuận đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn.

c) Một số hoạt động khác

Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Lạng Sơn.

Tham dự Hội nghị cộng tác viên toàn quốc Báo Đại biểu nhân dân tại tỉnh Quảng Ninh; Hội nghị giao ban cụm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu vực Đông Bắc và Tây Bắc tại Lạng Sơn; đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội...; tham dự họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2018; dự các cuộc họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Hội nghị do tỉnh tổ chức.

2. Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong ngày tiếp công dân theo định kỳ, đại biểu HĐND tỉnh tham gia đã tiếp 12 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đề đạt nguyện vọng, trong đó có 01 vụ việc đông người, gồm 07 công dân đại diện cho một số hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2 phường Vĩnh Trại khiếu nại, thắc mắc liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án.

Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 13 đơn của công dân, trong đó 01 đơn khiếu nại, 01 đơn tố cáo, 11 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung đơn liên quan đến việc đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án; tố cáo công chức có hành vi vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Thường trực HĐND tỉnh đã giao Văn phòng HĐND tỉnh vào sổ, tham mưu, xử lý theo quy định. Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh nhận được 01  báo cáo kết qủa giải quyết đơn của Tòa án nhân dân tỉnh và 02 thông báo thụ lý giải quyết đơn của công dân, 07 quyết định giải quyết đơn khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Kết quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh

Các Ban HĐND tỉnh thực hiện giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thông qua việc giám sát ban hành các quyết định của UBND tỉnh và giám sát các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, khảo sát, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ năm và thứ sáu HĐND tỉnh và kiến nghị sau giám sát; dự tiếp công dân định kỳ tháng 4/2018. Tích cực tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh phục vụ Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định chủ trương về một số dự án, đề án, dự thảo chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy. Tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Tham gia đề xuất nội dung giải trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh quý II, nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

Ban Pháp chế: Thực hiện khảo sát tại huyện Tràng Định, Lộc Bình và Đình Lập về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự đối với người phạt tù cho hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ trong các năm 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách: Chủ trì tham mưu cho Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình giám sát về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc lĩnh vực của Ban; xây dựng chương trình đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của tỉnh Sơn La thăm và làm việc tại Lạng Sơn.

Ban Văn hóa - Xã hội: Phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Ban hành kế hoạch tổ chức, thực hiện chương trình giám sát về tình hình kết quả thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2018. Rà soát một số văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực ban phụ trách.

Ban Dân tộc: Phối hợp với Ban VH-XH tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh ban hành kế hoạch giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Khảo sát việc giải quyết KNCT tại các kỳ họp, khảo sát giải quyết kiến nghị sau giám sát tại huyện Lộc Bình, Bình Gia về việc triển khai thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về thực hiện chính sách dân tộc.

4. Hoạt động của Văn phòng HĐND tỉnh        

Phục vụ hoạt động tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh; tham mưu xử lý, chuyển đơn thư, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỳ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị và thực hiện công tác phục vụ Hội nghị Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021 tại Lạng Sơn.

Chủ trì phối hợp với lãnh đạo chuyên trách các ban thống nhất nội dung giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND quý II/2018; dự kiến nội dung giám sát của HĐND tỉnh năm 2019.

Tham dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh quý II; tham dự họp định kỳ UBND tháng 4/2018 và họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, thông tin, báo cáo theo quy định. Thực hiện hoàn thành các hoạt động, nhiệm vụ thường xuyên khác theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

5. Hoạt động của HĐND các huyện, thành phố

Thường trực HĐND huyện, thành phố thực hiện tốt hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của HĐND; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện; chỉ đạo các Ban HĐND huyện giám sát các văn bản do UBND huyện và nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn ban hành. Tổ chức tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND và các ban HĐND huyện, thành phố theo kế hoạch đề ra.

III. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2018

1. Thường trực HĐND tỉnh

Tổ chức họp triển khai công tác định kỳ tháng 5/2018 và thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo phối hợp, điều hoà hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh.

Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức hội nghị liên tịch dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND tỉnh; chỉ đạo các tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm; chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu, chuẩn bị tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình các nội dung về kinh tế - xã hội năm 2018; tiếp tục chỉ đạo thực hiện giám sát thường xuyên đối với các quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND huyện, thành phố theo quy định; thực hiện  công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phối hợp với UBND tỉnh giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.

Dự họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các hội nghị do tỉnh và Trung ương tổ chức; tham gia các hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội khi đoàn đến công tác tại địa phương.

Thực hiện giám sát về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2018 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Chỉ đạo các Ban và Văn phòng tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh và Đảng Đoàn HĐND tỉnh thẩm tra, thẩm định kịp thời các đề nghị xây dựng nghị quyết và các dự án, đề án do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao.

Chỉ đạo tổ chức Đoàn công tác của HĐND tỉnh đi thăm và làm việc tại Quảng Tây và Vân Nam, Trung Quốc.

2. Các Ban của HĐND tỉnh

Thực hiện giám sát thường xuyên đối với các quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND huyện, thành phố theo quy định; việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với lĩnh vực các Ban phụ trách.

Tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh thẩm định văn bản của Ban cán sự Đảng UBND và UBND tỉnh; xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ban.Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo lịch phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Tham gia các Đoàn kiểm tra, khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, các Ban HĐND tỉnh về các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của Ban hoặc khi được Thường trực HĐND tỉnh phân công.

Dự các cuộc họp, hội thảo do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và tỉnh tổ chức; tham gia các hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội khi đoàn đến công tác tại địa phương.

Ban Pháp chế: Giám sát về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự đối với người phạt tù cho hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ trong các năm 2016 - 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ban Kinh tế - Ngân sách: Tiếp tục tham mưu cho HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh); giám sát tình hình triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ban Văn hóa - Xã hội: Thực hiện giám sát về tình hình kết quả thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và tổ chức hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2018.

Ban Dân tộc: Tham gia đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch giám sát về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

3. Văn phòng HĐND tỉnh

Tham mưu, giúp việc HĐND, đại biểu HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Tham mưu cho Thường trực HĐND điều hòa chương trình giám sát của các Ban HĐND tỉnh năm 2018. Phối hợp với Sở Ngoại vụ tham mưu thực hiện công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn công tác của HĐND tỉnh đi thăm và làm việc tại Quảng Tây và Vân Nam, Trung Quốc.

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và các nhiệm vụ khác khi được phân công.

4. Thường trực HĐND và các Ban HĐND các huyện, thành phố

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, thành phố năm 2018; quan tâm giám sát thường xuyên các hoạt động của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Phối hợp giải quyết kịp thời, chất lượng các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định.

Trên đây là Báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tỉnh tháng 4 và chương trình hoạt động tháng 5 năm 2018./.