Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hoạt động của HĐND tỉnh Quý I; Chương trình hoạt động Quý II năm 2018

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh quý I;

Chương trình hoạt động quý II năm 2018

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND, CÁC BAN HĐND TỈNH QUÝ I NĂM 2018

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ bảy (bất thường) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện Quyết định số 658-QĐNS/TW ngày 09/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, cơ quan liên quan tham mưu cho Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ bảy để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh

a) Hoạt động chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, kiểm tra, giám sát

Tổ chức họp triển khai công tác hằng tháng để chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động chung của toàn cơ quan; chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh phối hợp thẩm tra, thẩm định các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp. Chỉ đạo công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình công tác tháng, quý và kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh năm 2018. Phân công các Ban HĐND tỉnh theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp; thẩm tra báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp thường lệ năm 2018. Chỉ đạo thành lập tổ tham mưu, giúp việc Thường trực HĐND tỉnh xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức khảo sát thực địa Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác đất san lấp tại mỏ Minh Sơn 1, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng; khảo sát thực địa dự án xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao; Dự án đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Quán Hàng xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng,

Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tư tại tỉnh Lạng Sơn. Ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị; phân công nhiệm vụ các Ủy viên Thường trực chỉ đạo và nhiệm vụ các Tổ phục vụ hội nghị.

Chỉ đạo Văn phòng triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động của HĐND; chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh năm 2018; chỉ đạo quy trình xử lý đơn của tổ chức và cá nhân gửi đến HĐND tỉnh.

Qua giám sát văn bản của Thường trực HĐND cho thấy, trong quý I, UBND tỉnh tập trung triển khai kịp thời Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, chỉ đạo đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu chi ngân sách ngay từ những ngày đầu năm; tiếp tục công tác xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng cơ bản; xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai công tác quý I/2018 và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2018; chú trọng công tác giải quyết đơn thư của công dân; đảm bảo an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội. Trong quý I, UBND tỉnh đã ban hành 479 Quyết định (trong đó có 33 văn bản quy phạm pháp luật) về chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Các quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND huyện, thành phố Lạng Sơn được ban hành đảm bảo theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định. Các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 đã được triển khai bằng các quyết định của UBND tỉnh.

 b) Xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

Tham mưu, phục vụ Đảng đoàn thẩm định một số đề án, dự thảo chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy: thẩm định chủ trương điều chỉnh dự án Bãi đỗ xe ô tô hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu phụ Bình Nghi; thẩm định chủ trương thực hiện dự án Đầu tư hạ tầng Khu Chế xuất 1 thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cho 4 xã An toàn khu và Vùng An toàn khu huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; dự án Đầu tư trồng rừng cây gỗ lớn và trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại huyện Văn Lãng và huyện Bắc Sơn; dự án mở rộng kho ngoại quan đa năng Đạt Phát tại Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn; dự án đầu tư khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Quán Hàng, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng và dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn. 

Tổ chức họp xem xét cho ý kiến về việc điều chỉnh phương án phân bổ nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018; về sử dụng nguồn vốn dự phòng Trung hạn giai đoạn 2016-2020; về Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3); về hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018; về công bố văn bản QPPL hết hiệu lực do HĐND tỉnh Lạng Sơn ban hành; về phương án phân bổ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018...

Xem xét cho ý kiến chấp thuận đối với 07 Nghị quyết trình tại kỳ họp giữa năm 2018. Chỉ đạo tham mưu cho Đảng đoàn HĐND tỉnh xây dựng Quy trình thẩm định các văn bản được Tỉnh ủy giao.

c) Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong quý I/2018, đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp được 34 lượt công dân đến phản ánh, trình bày về nội dung đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Trong đó, có 05 vụ việc đông người, gồm một số công dân đại diện cho một số hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án Chỉnh trang, phát triển đô thị và quy hoạch khu dân cư khối 2, phường Vĩnh Trại khiếu nại, thắc mắc liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án; công dân ở huyện Đình Lập, đề nghị giải quyết chế độ nghỉ việc trước ngày 01/01/1995.

Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 36 đơn của công dân, trong đó có 06 đơn khiếu nại, 11 đơn tố cáo, 19 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung đơn, thư liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, công trình; giải quyết tranh chấp đất đai và việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện; tố cáo công chức có hành vi vi phạm pháp luật trong thực thi nhiệm vụ công vụ và một số nội dung khác; chuyển 12 đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; hướng dẫn, trả lời 06 đơn của công dân, số đơn còn lại Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được 06 văn bản của các cơ quan chức năng báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân; nhận được 06 thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại, 02 quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại và 02 quyết định giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND tỉnh.

d) Một số hoạt động khác

Tham gia các hoạt động mừng Đảng mừng Xuâm theo Kế hoạch, tham dự đón tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka, Nhật Bản và Hội đồng doanh nghiệp Australia-Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn; dự hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của một số ban, ngành trên địa bàn; tham dự họp Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh...Tổ chức hội nghị đánh giá, phân loại  cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

3. Hoạt động của các Ban HĐND tỉnh

Các Ban HĐND tỉnh thực hiện giám sát hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, UBND và các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh thông qua việc giám sát ban hành các quyết định của UBND tỉnh và giám sát các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, khảo sát, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; dự tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo quy định. Tích cực tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh phục vụ Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định chủ trương về một số đề án, dự thảo chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy. Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến chấp thuận về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND tỉnh (Ban KT-NS: 4 nghị quyết, Ban VHXH: 01 nghị quyết và Ban Dân tộc: 02 nghị quyết)).

Ban Pháp chế: Tiến hành khảo sát tại 06 xã, phường, thị trấn của các  huyện Hữu Lũng, Chi Lăng và thành phố Lạng Sơn về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án hình sự đối với người phạt tù cho hưởng án treo, án phạt cải tạo không giam giữ.

Ban Kinh tế - Ngân sách: Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến về phương án sử dụng vốn vay và phương án trả nợ khoản vay lại của Chính phủ để thực hiện dự án “Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn” sử dụng vốn vay ODA của KfW; về việc phân bổ vốn sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2018. Tiến hành khảo sát việc triển khai một số dự án tại huyện Cao Lộc, Chi Lăng và Hữu Lũng.

 Ban Văn hóa - Xã hội: Xây dựng kế hoạch phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố. Thực hiện giám sát việc Bảo hiểm xã hội tỉnh tạm thời chưa ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT lần đầu năm 2018 với PKĐK Trường Sinh theo nội dung tại Công Văn số 75/BHXH-GĐBHYT ngày 29/01/2018 của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Ban Dân tộc: Xây dựng, triển khai kế hoạch giám sát về tình hình thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Tiến hành khảo sát về thực hiện một số chính sách dân tộc tại huyện Đình Lập và huyện Cao Lộc.

 4. Công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng HĐND tỉnh

Văn phòng đã tích cực tham mưu, chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ bảy (bất thường) để bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tổng kết hoạt động của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND năm 2017. Tham mưu khảo sát hiện trạng máy tính, hòm thư điện tử của Đại biểu HĐND phục vụ cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đối với đại biểu HĐND tại các kỳ họp. Tiếp tục tham mưu chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tư.

Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh điều hòa chương trình giám sát của các Ban HĐND tỉnh năm 2018; thực hiện công tác rà soát quy hoạch cán bộ, lãnh đạo năm 2018 theo quy định; rà soát, xây dựng bộ hồ sơ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI.

Tổ chức Hội nghị đánh giá, phân loại công chức và người lao động, thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2017, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh năm 2017.

Phục vụ tốt hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh sau kỳ họp thường lệ cuối năm; tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh; tham mưu xử lý, chuyển đơn thư, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, thông tin, báo cáo theo quy định; các hoạt động, nhiệm vụ thường xuyên khác theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

5. Hoạt động của HĐND các huyện, thành phố

Thường trực HĐND huyện, thành phố chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của HĐND; giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; thực hiện giám sát thường xuyên đối với hoạt động của UBND huyện và các cơ quan chuyên môn của UBND huyện; chỉ đạo các Ban HĐND huyện giám sát các văn bản do UBND huyện và nghị quyết của HĐND các xã, thị trấn ban hành. HĐND các huyện  tổ chức kỳ họp bất thường để thành lập, sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Chỉ đạo, hướng dẫn HĐND các xã, phường triển khai nhiệm vụ theo quy định.

Thường trực HĐND các huyện, thành phố xây dựng Chương trình hoạt động năm 2018, kế hoạch tiếp xúc cử tri, chỉ đạo các ban HĐND huyện xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2018. Tăng cường công tác giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

6. Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được: Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành phố đã bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Chất lượng, hiệu quả các hoạt động đáp ứng được yêu cầu, tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp. Thường trực HĐND, các Ban HĐND các cấp đã có sự chủ động, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ theo quy định, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác ngày càng được nâng cao.

b) Một số hạn chế: Công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ có việc chưa được đồng bộ. Sự chủ động trong thực hiện một số nội dung thuộc chức trách nhiệm vụ của Thường trực HĐND, các Ban HĐND chưa cao. Việc theo dõi đôn dốc thực hiện các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND chưa thường xuyên và chưa kịp thời.

II. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG QUÝ II NĂM 2018

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chỉ đạo rà soát tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm làm cơ sở thẩm tra phục vụ kỳ họp thứ tám. Tổ chức họp triển khai nhiệm vụ công tác hằng tháng. Chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động các Ban HĐND tỉnh.

Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tư do Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn đăng cai tổ chức.

Tổ chức họp liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2018. Thống nhất dự kiến nội dung giám sát năm 2019. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban hoạt động Hội đồng nhân dân giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch. Tổ chức phiên họp Thường trực HĐND nghe các cơ quan chức năng giải trình một số vấn đề kinh tế, xã hội trên địa bàn. Giám sát việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ Người có công với Cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các Ban HĐND chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát theo chương trình công tác năm 2018; tiếp tục giám sát, phối hợp đôn đốc việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri theo lĩnh vực.

Tham dự kỳ họp Quốc hội, Hội nghị do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức khi được mời. Dự họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các phiên họp của UBND tỉnh và các hội nghị do Tỉnh tổ chức. Phối hợp với UBND tỉnh giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; tổ chức thực hiện thẩm định các văn bản được Tỉnh ủy và Đảng đoàn HĐND tỉnh giao. Thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định.

2. Các Ban HĐND tỉnh

          Thực hiện giám sát thường xuyên đối với các quyết định của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND huyện, thành phố theo quy định; việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đối với lĩnh vực các Ban phụ trách.

Tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ do Thường trực HĐND tỉnh phân công trong tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh Lạng Sơn.

Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh và Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định văn bản của Ban cán sự Đảng UBND và UBND tỉnh; xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Ban.

Xây dựng kế hoạch thẩm tra báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018.Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân theo lịch phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

Tham gia các Đoàn kiểm tra, khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND, Đoàn ĐBQH, các Ban HĐND tỉnh về các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ của Ban hoặc khi được Thường trực HĐND tỉnh phân công. Dự các cuộc họp, hội thảo do Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và tỉnh tổ chức; tham gia các hoạt động của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội khi đoàn đến công tác tại địa phương.

Triển khai các hoạt động khảo sát, giám sát theo kế hoạch:

Ban Pháp chế: Giám sát tình hình chấp hành pháp luật về một số lĩnh vực trong công tác thi hành án dân sự và hình sự trên địa bàn tỉnh đối với Cục thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục thi hành dân sự huyện  Bắc Sơn, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn.

Ban Kinh tế - Ngân sách: Tiếp tục tham mưu cho HĐND tỉnh tổ chức giám sát về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh). Xây dựng kế hoạch giám sát của Ban về tình hình thực hiện của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Ban Văn hóa - Xã hội: Phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Ban Dân tộc HĐND tỉnh tham mưu cho Thường trực giám sát việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ Người có công với Cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Giám sát tình hình đầu tư, quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân tộc: Tiếp tục khảo sát việc thực hiện NQ số 19/2016/NQ-HĐND về Đề án phát triển GTNT; Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND về chính sách thu hút vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị quyết số  25/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ PTSX đối với DTTS ít người ở các xã ĐBKK. Tham mưu giám sát của Thường trực về việc thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách hỗ trợ Người có công với Cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Giám sát của Ban về việc thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

3. Văn phòng HĐND tỉnh

Tham mưu, chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ các cuộc họp của Đảng đoàn HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh triển khai công tác hằng tháng, quý và thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Ban HĐND tỉnh theo quy định. Tham mưu tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ tư. 

Tham mưu, chuẩn bị các điều kiện phục vụ thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Thường trực HĐND; khảo sát, giám sát của các Ban HĐND tỉnh theo kế hoạch. Tham mưu chuẩn bị, tổ chức giám sát chuyên đề theo chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh.

Giúp việc các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra, chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 của HĐND tỉnh.

Phục vụ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri theo kế hoạch, hoạt động tiếp công dân theo sự phân công của Thường trực HĐND; tham dự kỳ họp HĐND các huyện, Thành phố.

Tham mưu giám sát thường xuyên việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp, nghị quyết của HĐND cấp dưới; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp tại các kỳ họp năm 2017.

Tham mưu, phục vụ tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về một số nội dung về kinh tế - xã hội năm 2018; Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm 2018.

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và các nhiệm vụ khác khi được phân công.

4. Thường trực và các Ban HĐND các huyện, thành phố

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, thành phố năm 2018; quan tâm giám sát thường xuyên các hoạt động của UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Phối hợp giải quyết kịp thời, chất lượng các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định./.