Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập HĐND Tỉnh on 19 January 2018

1

Lãnh đạo Văn phòng

Hoàng Bích Nhung - Phó Chánh Văn phòng

Hoàng Anh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng

 

Lộc Minh Hiệp - Phó Chánh Văn phòng

2

Phòng Công tác Quốc hội

 

Phương Việt Thuận - Phó Trưởng phòng

 

Đàm Thị Thu Huyền - Chuyên viên

 

Nguyễn Quỳnh Lan - Chuyên viên

2

Phòng Công tác Hội đồng nhân dân

 

Vương Lê Hoàng - Trưởng phòng

 

Vương Đắc Huy - Phó Trưởng phòng

 

Đinh Thị Phương - Phó Trưởng phòng

 

Nguyễn Đình Tuân - Chuyên viên

 

Lương Đình Linh - Chuyên viên

 

Lô Đức Thắng - Chuyên viên

 

Nguyễn Minh Phượng - Chuyên viên

 

Triệu Thị Bích Liên - Chuyên viên

3

Phòng Dân nguyện, Thông tin

 

Nguyễn Thế Hùng - Trưởng phòng

 

Nông Quốc Khánh - Phó Trưởng phòng

 

Hoàng Thị Hậu - Chuyên viên

 

Dương Thanh Thúy - Chuyên viên

4

Phòng Hành chính, Tổ chức, Quản trị

 

Phạm Đức Toàn - Trưởng phòng

 

Chu Thị Kim Chi - Phó Trưởng phòng

 

Hà Ngọc Diệp - Chuyên viên

 

Phạm Thu Hằng - Kế toán

 

Hoàng Thị Thu Huyền - Văn thư

 

Fax