Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về Ủy ban nhân dân tỉnh và công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 21 tháng 01 năm 2021, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ chuyển giao công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

Dự buổi lễ về phía Văn phòng Quốc hội có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Vụ của Văn phòng Quốc hội và Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội. Về phía tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh cùng toàn thể công chức, người lao động Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Anh 1_2.JPG

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và lãnh đạo UBND tỉnh ký biên bản chuyển giao

 

Công chức, người lao động Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau khi tiếp nhận từ Văn phòng Quốc hội về Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quản lý sẽ được bố trí công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh được thành lập theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

Cũng tại buổi lễ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo đó, các đồng chí Hoàng Bích Nhung, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lộc Minh Hiệp, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2021, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Anh 2_0.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời mong muốn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, ổn định công tác tư tưởng cho đội ngũ công chức, người lao động Văn phòng sau khi được chuyển giao về tỉnh; giúp đỡ về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đạo tào bồi dưỡng để tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi thành lập.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các đồng chí  được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo mới và công chức, người lao động Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí cũng khẳng định, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh rà soát, xem xét bố trí, kiện toàn tổ chức bộ máy, tạo điều kiện để đội ngũ công chức, người lao động sớm ổn định công việc, yên tâm công tác. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của Văn phòng Quốc hội để Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

 

Quốc Khánh