Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều ngày 06/5/2022, Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội - Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị ký kết có sự tham dự của các đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, các đồng chí Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và các Phòng chuyên môn Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

100522-1.JPG

Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH - Thường trực HĐND-UBND- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, nhiệm kỳ 2021- 2026 được bổ sung, phát triển trên cơ sở Quy chế số 794/QCPH-TTHĐND-UBND-BTTUBMTTQ, ngày 05/10/2021 về phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND-UBND-Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026. Nội dung Quy chế phối hợp gồm 3 chương, 17 điều, quy định chi tiết về sự phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh trong thực hiện một số nội dung như: Tham gia xây dựng pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật; Tiếp xúc cử tri, giải quyết và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình; Hoạt động giám sát, khảo sát; phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tiếp công dân; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; Tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; Giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; Giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; thảo luận và báo cáo giải trình tại kỳ họp HĐND tỉnh;. Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; Tổ chức thực hiện các Luật, Nghị quyết của UBTVQH và các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành; Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; Thực hiện công tác bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh và Thực hiện chế độ thông tin, phối hợp làm việc.

Quy chế phối hợp được ký kết tiếp tục theo nguyên tắc “Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và cơ quan cấp trên; tuân thủ các quy định của pháp luật, không phát sinh thủ tục hành chính, bảo đảm kịp thời; thống nhất phối hợp trong trường hợp pháp luật quy định chưa cụ thể, hoặc những vấn đề pháp luật quy định nhưng còn vướng mắc, phát sinh trong tổ chức thực hiện; Tùy tình hình, tính chất, nội dung và yêu cầu về lĩnh vực công tác của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh là mối quan hệ phối hợp bốn bên, ba bên hoặc hai bên...”.

100522-2.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị ký kết, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của Quy chế phối hợp được ký kết, qua đó yêu cầu các cơ quan liên quan chủ động, xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật và quy chế đã đề ra. Trong quá trình phối hợp, các cơ quan cần bám sát nội dung Quy chế, phát huy cao nhất tinh thần chủ động, tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin, tận dụng tối đa thế mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị để phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ....Thông qua công tác phối hợp để nâng cao chất lượng giám sát, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, hướng tới những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, những vấn đề nóng, bức xúc cử tri quan tâm. Định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động phối hợp công tác, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, cần xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời, bảo đảm phù hợp công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

100522-3.JPG

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

 

Ngay sau Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2022 để xem xét, cho ý kiến thống nhất về 10 nội dung do các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh báo cáo, trong đó có 04 nội dung sẽ trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2021; về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn; Xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Lạng Sơn); Xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Vương Huy