Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII

Trong hai ngày ngày 06-07/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ mười (kỳ họp thường lệ) giữa năm 2022 khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung quan trọng. 

Dự khai mạc Kỳ họp có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV; đại diện Ban Nội chính Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Lương Chấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể; đại diện cử tri và lãnh đạo HĐND, UBND 11 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Các đồng chí: Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và Đinh Hữu Học, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ tọa kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian đến dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp HĐND tỉnh.

080722-1.jpg

Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII

 

Các đại biểu đã nghe trình và nghiên cứu cho ý kiến về 47 báo cáo, 20 tờ trình của UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan về các vấn đề phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thbảy HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022; kết quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2021; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh về các báo cáo thuyết trình của UBND tỉnh tại kỳ họp; Thông báo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 và các báo cáo chuyên đề khác theo quy định của pháp luật.

080722-2.JPGChủ tịch UBND tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm tại kỳ họp

 

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, xem xét 21 Nghị quyết của HĐND tỉnh: Về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022; Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025; Về việc phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Về việc thông qua Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

 Kỳ họp đã thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh đối với thủ trưởng các cơ quan liên quan. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã trực tiếp báo cáo, làm rõ một số vấn đề nóng, đang được đông đảo đại biểu HĐND và cử tri quan tâm triển khai trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.

Vương Huy