Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kỳ họp thứ hai mươi hai (kỳ họp chuyên đề) khoá XVI HĐND tỉnh Lạng Sơn: xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Chiều nay (3/02/2021), HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ hai mươi hai (kỳ họp chuyên đề). Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

040221-3.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp 

Thực hiện công tác nhân sự, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Long Hải, do đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2020-2025 và được HĐND tỉnh Bắc Kạn bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2016-2021; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã được điều động, luân chuyển, chỉ định giữ chức Bí thư Huyện uỷ Văn Quan và bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương với tỷ lệ 93,61% phiếu đồng ý.

040221-2.jpg

Lãnh đạo HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí
được miễn nhiệm và bầu bổ sung uỷ viên UBND tỉnh

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét các Tờ trình của UBND tỉnh, các dự thảo nghị quyết của HĐND tinh,  báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và biểu quyết thông qua 9 dự thảo nghị quyết gồm: điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về việc thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020-2024; hủy bỏ dự án, công trình tại các nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, từ năm 2016 đến năm 2020; hủy bỏ dự án, công trình tại các nghị quyết của HĐND tỉnh về danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai, từ năm 2016 đến năm 2020; quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; giảm phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; quy định mức hỗ trợ đối với lực lượng công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

040221-1.jpgCác đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua 09 nghị quyết của HĐND tỉnh

về các nội dung trên

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Long Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Huyện ủy Văn Quan đã hoàn thành trọng trách mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh đã tin tưởng giao cho trong thời gian qua; chúc mừng đồng chí Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ ủy viên UBND tỉnh. Đồng chí tin tưởng và mong muốn các đồng chí ở cương vị mới tiếp tục cống hiến tâm sức, trí tuệ, đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực công tác của mình. Đồng chí cũng hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần tập trung, trách nhiệm của các đại biểu, sự chuẩn bị chu đáo các nội dung để kỳ họp hoàn thành theo đúng yêu cầu đề ra.

Minh Phượng