Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp

Sau hai ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, chiều ngày 17/7/2021 kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp phiên bế mạc. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Vào đầu phiên họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ tại kỳ họp. Trong các phiên thảo luận tại Tổ đã có tổng số 57 lượt ý kiến phát biểu thảo luận về các lĩnh vực; có 11 phiếu chất vấn của đại biểu, tổ đại biểu; có 08 nội dung đề nghị giải trình, làm rõ tại kỳ họp. Các ý kiến phát biểu thảo luận đều thể hiện sự nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, tập trung và có tính xây dựng cao.

190721-1.JPG

Đại biểu HĐND tỉnh nêu nội dung chất vấn tại hội trường

Tiếp đó, kỳ họp tổ chức hoạt động chất vấn đối với thủ trưởng các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; kỳ họp đã nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung nhiều đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri quan tâm như: về nguyên nhân giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2021 còn đạt thấp; giải pháp nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Lạng Sơn; sự liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho người dân trong việc phát triển vùng trồng Thạch đen; những hạn chế trong triển khai sản phẩm OCOP; giải pháp, biện pháp đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; các biện pháp khắc phục nợ đọng thuế; tác động ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025;…

 190721-2.JPG

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo giải trình các nội dung đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm

 

Kỳ họp đã thảo luận và biểu quyết thông qua 15 nghị quyết quan trọng.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII đã thành công tốt đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất nhận định: Trong 6 tháng đầu năm mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là  tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục tái phát và lây lan diện rộng nhưng chúng ta đã thực hiện tốt mục tiêu kép; kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, dịch bệnh được kiểm soát tốt với những biện pháp kịp thời, tạo được sự tin tưởng trong Nhân dân, lan tỏa được tinh thần đoàn kết cao của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 6,72% so với cùng kỳ, sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp cơ bản đạt tiến độ kế hoạch; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng; thu ngân sách vượt tiến độ kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ; lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại tiếp tục duy trì có hiệu quả,...

190721-3_0.jpg

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các đại biểu và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong các nghị quyết của Tỉnh ủy; của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu: 

Thứ nhất, Tiếp tục xác định thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Tập chung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, bảo đảm chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh cần tăng cường giám sát hiệu quả, chất lượng và kịp thời hơn nữa việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, bám sát các mục tiêu mà nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh việc theo dõi, đôn đốc và giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân, các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh và kiến nghị chính đáng của cử tri.

Thứ ba, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong chỉ đạo, điều hành cần ưu tiên nguồn lực, tập trung  giải quyết hiện quả, bảo đảm tiến độ đối với các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức; ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

 Quốc Khánh