Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII thảo luận tại các Tổ

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thảo luận tại 04 Tổ thảo luận: Tổ 1 gồm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại địa bàn các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình; Tổ 2 gồm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại địa bàn thành phố Lạng Sơn, huyện Văn Quan, Văn Lãng; Tổ 3 gồm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại địa bàn các huyện Bình Gia, Chi Lăng, Cao Lộc và Tổ 4 gồm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại địa bàn các huyện Bắc Sơn, Tràng Định, Đình Lập.

 

170721-1.JPG

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Hữu Lũng phát biểu thảo luận tại Tổ

 

Ý kiến thảo luận tại các Tổ tập trung vào các các nội dung tỉnh cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới; các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, kiến nghị với Hội đồng nhân dân tỉnh như: Công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021; công tác giải ngân, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; về việc phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; về việc giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với khu vực đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh.

170721-2.JPG

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh tỉnh phát biểu tại phiên họp phản ánh kết quả thảo luận Tổ

 

Trên cơ sở kết quả thảo luận tại các Tổ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất lựa chọn các nội dung được nhiều đại biểu và cử tri quan tâm để chất vấn, thảo luận và báo cáo giải trình tại kỳ họp. Phiên họp chất vấn, giải trình tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để cử tri và nhân dân trong tỉnh theo dõi.

Quốc Khánh