Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khai mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 16/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ hai. Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn; Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện các ban Đảng của Trung ương phụ trách địa phương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

160721-2.JPG

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; Báo cáo hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021;  Thông báo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021. Kỳ họp sẽ nghiên cứu Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả hoạt động giám sát năm 2020; Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật. Kỳ họp cũng sẽ thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; xem xét, thảo luận, thông qua 16 nghị quyết và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

160721-1.JPG

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: Sáu tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh; nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành hiệu quả của Ủy ban nhân dân tỉnh nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành nhiều thời gian nghiên cứu các báo cáo, tờ trình; tích cực tham gia, bổ sung hoàn chỉnh các nội dung báo cáo, tờ trình được trình tại kỳ họp để Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua có tính khả thi cao. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh quan tâm theo dõi hoạt động của kỳ họp và tiếp tục tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Hội đồng nhân dân tỉnh; giám sát các hoạt động của các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện chính sách pháp luật.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những kết quả tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong sáu tháng đầu năm 2021. Đồng chí khẳng định những kết quả đó là thành quả của sự lãnh đạo đúng đắn, hiệu quả, chất lượng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân tỉnh và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, sáng tạo, nhạy bén của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và sự ủng hộ, đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bản tỉnh.

170621-4.JPG

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Đồng chí đề nghị tại kỳ họp này Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cần xác định rõ và tổ chức thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Cần tiếp tục bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống hiệu quả dịch Covid-19. Trong đó tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, đề án vừa được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân vừa được ban hành.

Thứ hai, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh cần dành nhiều thời gian và nguồn lực quan tâm, chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực nông thôn, miền núi còn nhiều khó khăn, chưa có điều kiện tiếp cận các dịch vụ tiện ích xã hội, cơ sở hạ tầng giao thông còn khó khăn, thiếu thốn.

Thứ ba, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần nỗ lực, thực hiện tốt chức trách, vai trò, nhiệm vụ và quyền của mình; thường xuyên tiếp xúc gần gũi với cử tri và nhân dân hơn nữa, chủ động nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa bàn ứng cử; phát hiện và kiến nghị xác đáng với các cấp có thẩm quyền để giải quyết các kiến nghị phù hợp, chính đáng của cử tri.

Thứ tư, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình; tham mưu cho Hội đồng nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát và quyết định, nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết, thường xuyên theo dõi và giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết tại các địa bàn, đơn vị; không ngừng tìm tòi, đổi mới, thực hiện hiệu quả, chất lượng các nội dung công việc theo trách nhiệm của mình; vừa giám sát Ủy ban nhân dân tỉnh, vừa cùng Ủy ban nhân dân tỉnh tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo điều hành; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, xứng đáng với sự tin cậy trao gửi của cử tri toàn tỉnh.

Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong hai ngày, từ ngày 16/7 đến hết ngày 17/7 năm 2021./.

 

 Quốc Khánh