Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020

Trong các ngày từ 31/10 đến 01/11 năm 2020 Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an tỉnh đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020. Tham gia lớp huấn luyện có hơn 40 công chức, viên chức, người lao động là đội viên đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở của Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

021120-1_1.jpg

Thông qua lớp huấn luyện, các học viên đã được thông tin về tình hình cháy nổ trong nước và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Phòng PC07 Công an tỉnh đã phổ biến một số quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn xây dựng và thực tập phương án chữa cháy của cơ sở; hướng dẫn sử dụng một số phương tiện chữa cháy ban đầu; hướng dẫn sử dụng một số hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động và một số động tác cơ bản trong chữa cháy; các kinh nghiệm trong phòng cháy, chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, chữa cháy tại chỗ,…

021120-2.jpg

Thông qua lớp huấn luyện, các đội viên phòng cháy, chữa cháy cơ sở đã được trang bị những kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống cháy nổ và chủ động phòng ngừa các nguy cơ có thể dẫn đến cháy. Qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở tại cơ quan.

Quốc Khánh