Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh

Sáng ngày 21/10/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình tổ chức kỳ họp thứ hai mươi, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên của Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Kỳ họp thứ hai mươi, HĐND tỉnh là kỳ họp quan trọng, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021, HĐND tỉnh sẽ thực hiện nội dung công tác tổ chức, cán bộ; đồng thời, sẽ xem xét, thảo luận về 54 báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan theo quy định; 27 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; thông qua 29 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

221020.JPG

Đ/c Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan đã tích cực tham gia chuẩn bị dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh bảo đảm chất lượng, đúng quy trình thủ tục và thời gian quy định. Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp, tổ đại biểu HĐND tỉnh cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo quy định. Văn phòng HĐND tỉnh tăng cường phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan chuẩn bị các nội dung, điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh bảo đảm chu đáo, kịp thời, chất lượng; cung cấp tài liệu cho các đại biểu HĐND tỉnh phục vụ tiếp xúc cử tri và tài liệu kỳ họp bảo đảm theo quy định. Trong kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, cải tiến cách thức trình các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết để tăng thời gian thảo luận tại kỳ họp. Dự kiến kỳ họp thứ hai mươi sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ ngày 08-10/12/2020.

Cũng trong chương trình buổi sáng cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 58 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 08 ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đây là những nội dung đã dành được sự quan tâm, giám sát thường xuyên của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị về nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lạng Sơn trong đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 và việc thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, nhóm hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh. Mặc dù kết quả thực hiện còn khiêm tốn do chịu nhiều tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực quản lý đầu tư ...nhưng thời gian qua, UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị đã có nhiều cố gắng, tích cực trong chỉ đạo, tổ chức kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc, từng bước thực hiệu có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra.

VH