Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Căn cứ Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), sáng ngày 08/9/2021, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh; Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

090921-2.JPGĐại điện lãnh đạo các cơ quan ký kết Chương trình Phối hợp công tác

Hội nghị đã thông qua Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Thường trực HĐND, UBND, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh trong việc thực thi pháp luật, triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Nội dung Chương trình phối hợp cụ thể hóa Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tập trung vào định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, quyết sách của tỉnh; tham mưu cấp ủy chủ trương, giải pháp công tác tư tưởng khi triển khai các dự án, đề án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội trọng điểm; phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy, chính quyền biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

090921-1.JPG

Tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh việc ký kết Chương trình phối hợp có ý nghĩa rất quan trọng. Để thực hiện tốt Chương trình Phối hợp, đồng chí mong muốn các cơ quan liên quan quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả Chương trình. Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên quan tâm, phối hợp chặt chẽ với HĐND tỉnh trong định hướng tuyên truyền, giải thích về các nghị quyết, cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, bảo đảm thực hiện tốt các đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đồng thời phản ánh kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đến các cơ quan chính quyền HĐND, UBND và các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền quy định.

Các đại biểu dự hội nghị đều biểu thị sự đồng tình, nhất trí cao với những nội dung trong Chương trình phối hợp. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp để triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ đã thống nhất phân công.

VH