Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HOẠT ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ MƯỜI HĐND TỈNH KHÓA XVII NHIỆM KỲ 2021- 2026 CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ỨNG CỬ TẠI THÀNH PHỐ LẠNG SƠN

 Trong 2 ngày 09 và ngày 13/6/2022, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại  thành phố Lạng Sơn tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII, tại thôn Hoàng Thanh, xã Hoàng Đồng và tại khối 3, phường Vĩnh Trại thành phố Lạng Sơn. Cùng tham gia tại các điểm tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND thành phố Lạng Sơn khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026 và lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thành phố Lạng Sơn.

Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, đồng chí Lộc Minh Hiệp, đồng chí Nông Bích Thuận, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với các cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVII. Về phía thành phố Lạng Sơn, đại biểu HĐND thành phố Lạng Sơn thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ năm HĐND thành phố khóa XXI nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cử tri tại các điểm tiếp xúc cử tri đã phát biểu các ý kiến, kiến nghị gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố Lạng Sơn tập trung vào các vấn đề như: Kiến nghị xem xét nâng mức chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng (bài viết), nâng mức chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập; nâng mức hỗ trợ xây dựng các dự án, đề án khoa học; cử tri kiến nghị nâng cao chất lượng công tác phản biện xã hội; nâng cấp sửa chữa hệ thống thoát nước trên địa bàn thôn…

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố Lạng Sơn cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của thành phố Lạng Sơn giải đáp những vướng mắc liên quan đến chức năng quản lý trên địa bàn. Đối với những kiến nghị, vấn đề không thuộc thẩm quyền, các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố Lạng Sơn tiếp thu và tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND thành phố Lạng Sơn xem xét, chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời cử tri theo quy định.

Hoàng Hậu