Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hoạt động chất vấn, giải trình tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh Làm rõ nhiều vấn đề cử tri quan tâm

Phiên chất vấn, giải trình tại kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh đã diễn ra đảm bảo theo đúng Chương trình và được phát sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Qua công tác tổng hợp, tại kỳ họp đã tiếp nhận được 26 phiếu chất vấn với 26 nội dung (trong đó: có 13 nội dung được chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường; 13 nội dung sẽ chuyển đến các sở, ban, ngành có trách nhiệm trả lời đại biểu); các nhóm vấn đề đã được Hội đồng nhân dân tỉnh lựa chọn chất vấn, giải trình, làm rõ tại kỳ họp lần này, gồm: nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài chính, Tư pháp, Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, Lạng Sơn, Thanh tra.  

Theo đó, 13 nội dung tập trung được chất vấn, trả lời chất vấn trực tiếp tại hội trường. Mở đầu phiên chất vấn đại biểu Trần Thị Sơn Thùy, tổ đại biểu huyện Bắc Sơn nêu 02 câu hỏi về các giải pháp thúc đẩy phát triển mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh; giải pháp về hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, quyền lợi của người đấu giá và nguồn thu của ngân sách địa phương. Tiếp theo Đại biểu Dương Ngọc Đại, tổ đại biểu huyện Tràng Định nêu 02 câu hỏi về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nhân dân được chuyển đổi rừng sản xuất là rừng tự nhiên để phát triển kinh tế và làm giàu từ đồi rừng một cách chính đáng, tránh vi phạm pháp luật. Đại biểu Phạm Văn Dũng, tổ đại biểu thành phố Lạng Sơn nêu 01 câu hỏi về giải pháp khắc phục tình trạng nhà văn hóa thôn chưa đạt chuẩn và tỷ lệ nhà văn hóa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

110722-1.jpgĐại biểu Hoàng Văn Tài nêu câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Tài chính tại phiên chất vấn kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVI

Đại biểu Hoàng Văn Tài, tổ đại biểu huyện Đình Lập nêu 01 câu hỏi về giải pháp khắc phục hạn chế thực trạng chênh lệch giữa giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán và giá trị được quyết toán (tại công trình, hạng mục công trình hoàn thành, tại báo cáo dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022).

110722-3.jpg

Đại biểu Linh Thị Hiền nêu câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII

Đại biểu Linh Thị Hiền, tổ đại biểu huyện Văn Lãng nêu 02 câu hỏi về giải pháp chỉnh lý biến động thông tin đối với các trường hợp có thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do sáp nhập, giải thể, đổi tên đơn vị hành chính, thôn, tổ dân phố; giải pháp triển khai thực hiện nâng cấp, sửa chữa tuyến (Tân Lang - Tân Việt cũ), huyện Văn Lãng. Đại biểu Hoàng Quy, tổ đại biểu huyện Cao Lộc nêu 02 câu hỏi về giải pháp về phát triển chăn nuôi trâu, bò trong thời gian tới; giải pháp về công tác triển khai tiêm phòng vắc xin, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Đại biểu Lộc Minh Hiệp, tổ đại biểu thành phố Lạng Sơn nêu 01 câu hỏi về giải pháp trong công tác quản lý nhà nước, khắc phục thực trạng trong việc thực hiện lấy mẫu và thu tiền dịch vụ xét nghiệm COVID-19 và việc mua sắm trang thiết bị y tế trong thời gian tới. Đại biểu Đinh Thị Anh Thư nêu 01 câu hỏi về giải pháp tiêm vắc xin Covid-19 cho nhóm trẻ từ 05-12 tuổi. Đại biểu Hoàng Kim Vân, tổ đại biểu huyện Lộc Bình nêu 01 câu hỏi về các giải pháp xử lý tình trạng khó khăn trong việc công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia để việc công nhận lại đối với các trường học đạt chuẩn quốc gia đạt mục tiêu đề ra…

110722-2.jpgGiám đốc Sở tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn đại biểu Linh Thị Hiền tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII

Có 07 nội dung đề nghị báo cáo, làm rõ thêm của lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành về những vấn đề mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm như: Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; nguyên nhân và đề xuất các giải pháp để hoàn thành và phấn đầu tăng thu ngân sách nhà nước năm 2022; các giải pháp thực hiện công tác thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường công tác quản lý thuế. Về công tác quản lý đất đai; giải pháp khắc phục những vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các các thiết chế văn hóa, trường học, công tác đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 19/04/2019 của UBND tỉnh. các giải pháp nhằm giải quyết những khó khăn, hạn chế, bất cập hiện nay trong xây dựng, quản lý, sử dụng nhà công vụ cho giáo viên; báo cáo giải trình nguyên nhân và giải pháp 41 trường đã đến thời hạn công nhận lại đạt chuẩn quốc gia nhưng chưa đủ điều kiện để công nhận. Các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021 -2025. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đơn thư, kiến kiện tăng; giải pháp để hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người.

110722-5.jpgChủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu báo cáo làm rõ một số vấn đề tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII

Còn 13 nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, chuyển đến sở, ban, ngành liên quan xem xét, trả lời đại biểu HĐND tỉnh theo quy định.

Kết thúc phiên chất vấn, trả lời chất vấn Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Thị Hậu đã đánh giá, với phương châm “Hỏi nhanh, đáp gọn”, các câu hỏi chất vấn được các đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi không quá 2 phút, nội dung nêu lên rõ ràng, chính xác, đầy đủ thông tin, đúng phạm vi chất vấn; người bị chất vấn đã trả lời trực tiếp, đi vào trọng tâm, không trình bày theo hình thức báo cáo. Trong phần giải trình, làm rõ được các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung cung cấp, giải thích, làm rõ và thông tin đầy đủ, trách nhiệm, hiệu quả những vấn đề của đại biểu HĐND tỉnh quan tâm tại kỳ họp này; cuối phiên chất vấn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Tiến Thiệu đã phát biểu làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

                                                                                        Hoàng Thị Hậu