Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát đối với tập thể và cá nhân một số đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Đình Lập

Ngày 23/4/2021, Đoàn giám sát Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát đối với tập thể và cá nhân một số đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Đình Lập về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

250421.jpg

Tại buổi làm việc các thành viên đoàn giám sát đã tập trung đánh giá, phân tích những kết quả đã đạt được và những ưu điểm, hạn chế khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và các cá nhân được giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Trưởng đoàn đã ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, đó là do Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng chỉ đạo, hướng dẫn, nghị quyết, kết luận của Đảng, trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), đã cụ thể hóa bằng các quy định, quy chế, kế hoạch, văn bản và nhiều giải pháp thiết thực, quyết liệt; lãnh đạo chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng và ban hành chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế địa phương bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực trên các lĩnh vực như: Thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, quốc phòng an ninh .... Đồng thời đề nghị tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và các cá nhân được giám sát tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các thành viên Đoàn giám sát; tiếp tục nghiên cứu, rà soát xây dựng chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đảm bảo thống nhất, cụ thể hóa các chương trình hành động của tỉnh, trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đối với các cá nhân được giám sát cần sớm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra.

Trước đó Đoàn giám sát đã giám sát trực tiếp với Chi bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đình Lập.

Lương Đình Linh