Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, trong hai ngày 13 và 14/4/2022, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tổ chức giám sát trực tiếp đối với một số cơ quan, đơn vị về việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) giai đoạn 2016 - 2021.

Đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp với UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, UBND huyện Hữu Lũng và các đơn vị liên quan. Qua giám sát cho thấy, trong giai đoạn 2016-2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt công tác THTK, CLP trên địa bàn, kịp thời trình, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành về tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định của pháp luật (tổng số ban hành 145 văn bản, trong đó có 97 nghị quyết của HĐND tỉnh, 48 quyết định của UBND tỉnh). Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL do địa phương ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới phù hợp với hệ thống pháp luật và thực tiễn.

170422-1.jpgĐồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc với UBND tỉnh

Kết quả THTK, CLP trong công tác lập, thẩm định, chấp hành dự toán, quyết toán NSNN, kế hoạch đầu tư công hàng năm trên địa bàn: trong giai đoạn, đã cơ cấu lại NSNN, chủ động thực hiện rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi của các đơn vị dự toán cấp tỉnh, các huyện, thành phố, giảm trừ định mức, giảm cấp trực tiếp từ NSNN đối với các đơn vị được giao trên 319 tỷ đồng; thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để cải cách tiền lương trên 127 tỷ đồng; thẩm định, giảm trừ kinh phí bổ sung cho các đơn vị, tiết kiệm được trên 424 tỷ đồng. Năm 2020, 2021 thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã thực hiện cắt giảm, tiết kiệm thêm trong những tháng cuối năm (bao gồm kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước và dự toán chi thường xuyên) mỗi năm 25 tỷ đồng. Đối với công tác lập, thẩm định, triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công: qua thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, dự toán công trình đã kịp thời chấn chỉnh các sai sót từ công tác khảo sát xây dụng, thiết kế thi công, khối lượng xây lắp, áp mã đơn giá công việc,… tiết kiệm, giảm chi phí đầu tư xây dựng công trình trên 470 tỷ đồng; trong quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, đã giảm trừ được trên 99 tỷ đồng so với giá trị đề nghị quyết toán. Công tác thanh tra, kiểm toán, kiến nghị xử lý trên 113 tỷ đồng. Công tác đấu thầu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu thầu đã góp phần giảm thiểu chi phí, bảo đảm minh bạch, tiết kiệm được trên 1.300 tỷ đồng,…UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra hiện trạng, tổng hợp và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công cho 1.251 cơ quan, đơn vị và 2.763 cơ sở nhà đất với tổng diện tích đất là 7.336.789m2.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THTK, CLP còn những khó khăn, vướng mắc nhất định như: công tác quản lý tài chính, ngân sách của một số đơn vị dự toán, chủ đầu tư chưa thực sự hiệu quả; còn có cơ quan đơn vị vi phạm trong sử dụng nguồn NSNN và tài sản công; tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn đầu tư chưa cao, công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án đầu tư còn chậm, xuất phát từ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, trong đó một số quy định pháp luật còn chồng chéo, hệ thống định mức, chế độ trong việc sử dụng vốn và tài sản nhà nước có quy định chưa sát với tình hình thực tiễn, gây khó khăn trong quá trình thực hiện.

170422-2.jpgĐồng chí Triệu Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở Tài chính.

 

Tại các buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát đã trao đổi ý kiến, yêu cầu các đơn vị làm rõ thêm các nội dung trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện THTK, CLP; việc thực hiện các dự án đầu tư công; việc quản lý và sử dụng tài sản công, tài nguyên khoáng sản; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát liên quan đến việc THTK, CLP; việc thực hiện các ý kiến kết luận từ thanh tra, kiểm tra, giám sát và những kiến nghị, đề xuất trong thực hiện chính sách về lĩnh vực này.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh và các cơ quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THTK, CLP để nâng cao nhận thức cho cán bộ và Nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về THTK, CLP; thường xuyên rà soát, kịp thời tổng hợp những nội dung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về THTK, CLP còn chồng chéo, chưa thống nhất để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp; tiếp tục tổ chức điều hành thực hiện dự toán NSNN theo hướng chủ động, chặt chẽ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách; xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra thường xuyên trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công; quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính; hiện đại hóa quản lý hành chính gắn với chuyển đổi số, đấu tranh phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đơn vị trong thực hiện công tác này; gắn THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động, tinh giản biên chế; tăng cường kỷ luật kỷ cương, phát huy vai trò người đứng đầu, đưa nội dung THTK, CLP là tiêu chí đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Đoàn giám sát đề nghị một số cơ quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo, giải trình các nội dung liên quan theo yêu cầu, đồng thời ghi nhận, tiếp thu những đề xuất, kiến nghị để tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

HUYỀN PHƯƠNG