Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-ĐĐBQH, ngày 22/4/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV, ngày 04 và 05/5/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh và các đại biểu Quốc hội tỉnh đã thực hiện tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại các cụm xã: Tân Thành, Hòa Sơn, Hòa Thắng, Minh Hòa, huyện Hữu Lũng; Điềm He, Khánh Khê, Tràng Các, Đồng Giáp, huyện Văn Quan.

070522-1.JPG

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại các cụm xã trên địa bàn huyện Hữu Lũng

 

Tham gia tiếp xúc cử tri có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện Hữu Lũng,Văn Quan.

Tại các Hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp sẽ được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Hà Nội dự kiến từ ngày 23/5 đến hết ngày 17/6/2022. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 05 dự án luật, 04 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến 06 dự án luật. Đồng thời, Quốc hội xem xét các báo cáo: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; xem xét, quyết định việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; xem xét, quyết định Chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội; Dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành,... Đồng thời, đã báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 4 tháng đầu năm 2022 tập trung vào các nhiệm vụ như tổ chức lấy ý kiến góp ý của một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh vào các dự thảo Luật: Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Cảnh sát cơ động; Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi),…; tổ chức giám sát chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021; việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng trong quản lý, sử dụng nguồn lực giai đoạn 2016-2021. Quan tâm làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, có 200 cử tri của 08 xã trên địa bàn 02 huyện, với trên 20 lượt ý kiến phản ánh, kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập trung vào những vấn đề như: Đề nghị Trung ương xem xét điều chỉnh lộ trình cắt giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục phù hợp với đặc thù ngành giáo dục; đề nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số bất cập của Luật Đất đai năm 2013 chưa phù hợp với thực tiễn; bổ sung chế độ BHXH, BHYT cho đối tượng là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn và áp dụng mức trợ cấp hằng tháng đối với các chức danh không chuyên trách còn lại ở thôn theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ trước đây; đề nghị xem xét đối với chức danh Văn phòng Đảng ủy xã là công chức; đề nghị cấp kinh phí để xây dựng nhà văn hóa thôn,..

Qua nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo các huyện: Hữu Lũng, Văn Quan đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các nội dung mà cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền, trách nhiệm.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội, trách nhiệm của tỉnh trong việc theo dõi, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri; tiếp thu các ý kiến của cử tri để tổng hợp gửi tới Quốc hội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan ở Trung ương, địa phương xem xét tháo gỡ, giải quyết theo thẩm quyền.

070522-2.jpg

Ông Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

 

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thăm hỏi ân cần và trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Tân Thành, Hòa Sơn, Hòa Thắng, Minh Hòa, huyện Hữu Lũng; Điềm He, Khánh Khê, Tràng Các, Đồng Giáp, huyện Văn Quan.

070522-3.jpg

Các đại biểu Quốc hội tỉnh tặng quà cho các gia đình chính sách

 

 

                                                QUỲNH LAN