Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại hội chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Từ chiều ngày 27/5 và sáng ngày 28/5/2020, tại Hội trường HĐND-UBND tỉnh, đã diễn ra Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; các đảng viên trong chi bộ.

DH 1.JPG

Nhiệm kỳ qua, chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, chương trình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và thực tiễn yêu cầu công tác từng năm, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ chính trị cấp trên giao. Chi ủy chi bộ tổ chức sinh hoạt được 60 kỳ, tỷ lệ sinh hoạt đạt 100%; chi bộ tổ chức sinh hoạt được 86 kỳ, trong đó 26 kỳ sinh hoạt chuyên đề, tỷ lệ đảng viên sinh hoạt đạt trên 95%. Tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 04 (Khóa XII) và tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Hằng năm, chi bộ thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân nghiêm túc, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa. 100% đảng viên chi bộ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Văn phòng đã tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 17 kỳ họp HĐND tỉnh (trong đó 09 kỳ họp thường lệ, 07 kỳ họp bất thường, 01 kỳ họp diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019); ban hành được 234 nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Tham mưu, đổi mới về phương thức, nội dung thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát theo hướng tăng cường giám sát chuyên đề và thực hiện sự phối hợp trong hoạt động giám sát, nâng cao hiệu quả giám sát và tránh sự chồng chéo, trùng lắp về nội dung, thời gian, địa điểm giám sát. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh tổ chức được 02 cuộc giám sát, Thường trực HĐND tổ chức được 14 cuộc kiểm tra, giám sát, các Ban HĐND tỉnh tổ chức được 48 cuộc khảo sát, 41 cuộc giám sát tại hơn 400 lượt cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Tham mưu, giúp việc cho đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp công dân được 80 buổi, với 487 lượt, trong đó có 45 lượt đông người; tiếp nhận 440 đơn, trong đó có 68 đơn khiếu nại, 54 đơn tố cáo, 318 đơn kiến nghị, phản ánh; chỉ đạo xử lý chuyển đơn, trả lời, hướng dẫn công dân là 264 đơn, còn 176 đơn không đủ điều kiện xử lý và được lưu đơn theo quy định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và tổ chức đoàn thể, quần chúng luôn được quan tâm, chú trọng.

DH2.JPG

Đ/c Trần Thanh Nhàn, Bí thư Chi bộ thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục tập trung chăm lo, củng cố, xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị- xã hội. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nhạy bén, cương quyết, sáng tạo, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình mới, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Triển khai đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 100% đảng viên, quần chúng. Phấn đấu hằng năm, 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; 95% trở lên cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảm bảo 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được học các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng- an ninh, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ do Trung ương, tỉnh tổ chức.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bầu trực tiếp các chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ và bầu 01 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

VH