Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên tại kỳ sinh hoạt tháng 01 năm 2021

Trong kỳ sinh hoạt tháng 01/2021, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã tổ chức Lễ Kết nạp đảng viên cho quần chúng Lương Đình Linh, chuyên viên phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng HĐND tỉnh vào Đảng Cộng sản Việt Nam; họp xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức và công bố quyết định đảng viên chính thức cho 01 đảng viên dự bị. Chi bộ cũng đã công bố Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên năm 2020, Quyết định Biểu dương, khen thưởng và tặng Giấy khen cho 03 đảng viên Chi bộ đạt tiêu chuẩn“Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

300121.JPG

Đồng chí Phó Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Lương Đình Linh

 

Kiểm điểm nhiệm vụ, công tác tháng 01/2021, Chi bộ đã bám sát nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, nghị quyết của chi bộ để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện. Các công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển đảng, kiểm tra, giám sát được chú trọng, quan tâm. Công tác chuyên môn được tập trung chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, nhất là việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ hai mươi hai HĐND tỉnh, xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021, tham mưu phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động chủ động thực hiện công việc theo vị trí việc làm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được triển khai theo chương trình, kế hoạch, tạo được không khí thi đua sôi nổi trong đoàn viên, hội viên, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Một trong những nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong tháng 02/2021, Chi bộ sẽ chủ động báo cáo xin ý kiến cấp ủy cấp trên về việc thành lập Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; kiện toàn Ban Chấp hành Chi bộ bảo đảm phù hợp với quy định của Đảng và tình hình thực tế sau khi thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh.

VH