Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND tỉnh

Ngày 15/6/2022, các vị Đại biểu HĐND thuộc các Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Hữu Lũng, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định đã thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII theo kế hoạch tại 9 cụm, xã trên địa bàn, cụ thể tại các điểm tiếp xúc cử tri: xã Nhân Lý, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng; xã Đồng Bục, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình; xã Yên Vương, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng; xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; xã Cao Minh, huyện Tràng Định; xã Mẫu Sơn, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc. Cùng tham gia tại các điểm tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND cấp huyện, lãnh đạo UBND, lãnh đạo MTTQ, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, Văn phòng HĐND và UBND các huyện.

170622-1.jpg

Đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Chi Lăng báo cáo tại Hội nghị TXCT xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng

Tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với các cử tri về nội dung chương trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 và báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVII.

170622-2.jpg

Cử tri xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng dự Hội nghị TXCT

Qua nghe báo cáo kết quả, cử tri đều đồng tình, bày tỏ sự nhất trí cao về công tác chỉ đạo điều hành trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19, giúp tỉnh nhà kiểm soát và từng bước đẩy lùi đại dịch và phục hồi mạnh mẽ phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới. Đồng thời cử tri kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh về các lĩnh vực liên quan đến đời sống dân sinh; nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông, điện, tài nguyên môi trường và liên quan đến một số chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; chính sách phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh; chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn, khối phố; về việc sáp nhập thôn; việc thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới còn gặp khó khăn…;

170622-3.jpg

Đại biểu HĐND TXCT tại xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Đại diện lãnh đạo UBND, cùng với đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của các huyện đã tiếp thu, giải đáp những vướng mắc liên quan đến chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn. Đối với những kiến nghị, vấn đề không thuộc thẩm quyền, đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Hữu Lũng, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định tiếp thu, tổng hợp báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.

Hoàng Hậu